VITROTERM-MURÓW S.A.

wpis podstawowy

Piec do testowania szkła hartowanego typu HST 4000

Naszą ofertę dla klientów wzbogacamy  o  przeprowadzanie “ heat soak test-u “ czyli wygrzewania szkła hartowanego w temperaturze 290° C .

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do producentów fasad aluminiowych i balustrad szklanych .

Proces produkcji szkła płaskiego float , będącego mate¬riałem dla procesu hartowania, niesie 
w sobie ryzyko sporadycznego przedostawania się do masy szklanej niewielkich wtrąceń związków niklu. 

Zanieczyszczenia te, pozostające w szkle po procesie hartowania, mogą w pewnych sytuacjach powodować ryzyko samoistnego pękania szkła hartowanego. 

Ryzyko to jest stosunkowo niewielkie, ale w wypadku stosowania szkła hartowanego na fasadach , balustradach lub w innych, trudno dostępnych miejscach, można i należy się przed nim zabezpieczyć.

Metodą, która pozwala uniknąć problemów z samorzutnym pękaniem szkła hartowanego, jest zbadanie szkła w procesie tak zwanego Heat Soak Testu.



Kontrola i wizualizacja procesu grzania odbywa się przy użyciu 12 czujników temperatury i komputera.
Precyzyjny pomiar temperatury powietrza i tafli szklanej pozwala optymalnie dobrać parametry procesu grzania podczas testu.
Dzięki sterowaniu procesu grzania przez komputer można dowolnie nastawiać żądaną temperaturę oraz modyfikować krzywą grzania , co umożliwia wykorzystanie pieca do innych niż “ heat soak test “  procesów , np. suszenie emalii ceramicznych  lub laminowanie szkła.
Piec spełnia wymagania normy :  EN 14179 – 1  “ Heat Soak Tested Thermally Toughened Safety Glass “

Wymiary tafli szklanych poddawanych HST 

Wysokość: 2600 mm
Długość: 4500 mm
Grubość: od 4mm do 19mm

TEST HST

- czas nagrzewania przy pełnym wsadzie (4500kg) - 3 h
- czas utrzymania temp. 290˚C -  2 h
- czas chłodzenia -  3 h.


powrót