Kontakt

GARBALINSKI POLSKA Sp. z o.o.
Ostrowska 388
61-312 Poznań

[mapa]
tel.: 61 8744100
e-mail: info@okleinowanieprofili.pl
tel.: 508030776
Fax: 61 8744299

Kategorie produktów firmy:

MIESZKAJ ZDROWO

MIESZKAJ ZDROWO
Naszą naczelną zasadą jest produkowanie profili najwyższej jakości bez wywierania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Na żadnym etapie produkcji nie stosujemy składników szkodliwych dla człowieka i otoczenia.

TECHNOLOGIA Ca-Zn
W procesie produkcyjnym polichlorku winylu bardzo ważną rolę odgrywa grupa składników zwana stabilizatorem.  Zadaniem stabilizatora jest zapewnienie odpowiednich    parametrów fizykochemicznych  tworzywa, w tym odporności na procesy starzeniowe.  Najpowszechniej w Europie stosowany jest stabilizator zawierający w swoim składzie szkodliwy ołów. Przy produkcji    profili pvc FORIS całkowicie wyelimino waliśmy metale ciężkie i zastąpiliśmy je przyjaznymi dla człowieka i otoczenia wapniem oraz cynkiem. Co bardzo ważne parametry fizykochemiczne naszych profili nic na tym nie utraciły. W niektórych parametrach, jak zachowanie koloru osiągamy nawet lepsze wyniki od starych rozwiązań.

INICJATYWA VINYL 2010
VINYL 2010 jest dobrowolną inicjatywą producentów pvc w Europie, obejmującą wszystkich uczestników procesu wytworzenia mieszanki stosowanej do wytłaczania profili pvc. Są tu zgromadzeni producenci pvc, stabilizatorów, wypełniaczy itd. Wszyscy oni dobrowolnie postanowili ograniczyć stosowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Zgodnie z tą inicjatywą do roku 2010 zużycie ołowiu powinno zostać ograniczone do połowy wartości z roku 2000, by w roku 2015 ołów został całkowicie wyeliminowany  z procesu produkcji pvc w Europie.
www.vinyl2010.org


ZIELONA KSIĘGA
Komisja Europejska w roku 1997 zleciła pięciu europejskim instytutom badawczym analizę problemów związanych ze skutkami oddziaływania pvc na środowisko naturalne oraz związanych z tym zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Sprawozdania z badań zostały zebrane w formie dokumentu (tzw. Zielonej Księgi PVC), zawierającego podstawowe zasady postępowania przez najbliższe lata. Jedyną technologią wskazaną w tym dokumencie jako alternatywa dla szkodliwych kadmu i ołowiu jest technologia wapniowo-cynkowa.
Zielona księga (PDF)

 powrót