Kontakt

GARBALINSKI POLSKA Sp. z o.o.
Ostrowska 388
61-312 Poznań

[mapa]
tel.: 61 8744100
e-mail: info@okleinowanieprofili.pl
tel.: 508030776
Fax: 61 8744299

Kategorie produktów firmy:

FORISWin

Z myślą o Państwa potrzebach przygotowany został program komputerowy FORISWin który przeznaczony jest do wspomagania produkcji i sprzedaży stolarki okiennej pvc FORIS. Dzięki swoim możliwościom spełnia wymagania zarówno małej firmy jak i dużego przedsiębiorstwa. Zastosowano mechanizmy ułatwiające konstruowanie okien oraz wycenę konstrukcji w różnych systemach FORIS które pozwalają na szybką i efektywną pracę całego przedsiębiorstwa. FORISWin jest przyjazny w obsłudze i wraz z kompletną bazą systemową FORIS stanowi ogromne narzędzie w walce o pozyskanie docelowego klienta. Program występuje w dwóch wersjach: produkcyjnej i handlowej. Różnorakie opcje, pełne możliwości personalizacji wraz z całym systemem zabezpieczającym przed wykonaniem konstrukcji niemożliwych do wykonania sprawiają, że ForisWin jest niezbędnym narzędziem w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Możliwości programu FORISWin

Produkcja

- pełna optymalizacja produkcji,
- listy produkcyjne,
- etykiety do list produkcyjnych oraz etykiety CE,
- listy szkła,
- rozliczenia materiałowe,
- rozchody wewnętrzne,
- listy cięcia,
- zbiorcze listy wybranych profili,
- zamówienia materiałów,
- możliwość edycji elementów w zamówieniu,
- możliwość elektronicznego przesłania zamówienia dostawcy,
- zamówienia szkła,
- rejestr wystawionych zamówień.
- przychód wewnętrzny,
- wycena zlecenia,
- rysunki konstrukcji i szkła,
- obliczenia zbiorcze,
- wykaz połączonych ze sobą zleceń,
- magazyn szkła,
- magazyn odpadów,
- uproszczony moduł produkcji,
- export rysunków do programu AutoCad,
- export obliczeń do programu Excel,
- bieżący podgląd na aktualne parametry w zleceniu jakimi są: użyte profile, wypełnienia, kolory, powierzchnia, obwód  konstrukcji i czasochłonności,
- czasochłonność – szybki wgląd w czas potrzebny do wyprodukowania konstrukcji okiennych.
 
Sprzedaż

- baza klientów z możliwością przypisania każdemu z klientów dodatkowych narzutów lub rabatów,
- wyceny dla pojedynczej konstrukcji, całego zlecenia jak i grupy zleceń,
- oferta dla klienta: różne wzory, także w Wordzie.
- umowy,
- dwie stawki VAT w zależności od montażu,
- zlecenia produkcyjne, 
- wystawianie faktur – „Fakturownik”,
- tworzenie cenników klastrowych,
- korzystanie w z pełnej uniwersalności systemu FORIS,
- dowolny system wyceny konstrukcji.

Cechy ogólne

- konstrukcje dowolne – pełna swoboda w rysowaniu konstrukcji okiennych
- konstrukcje szablonowe (kilka tysięcy konstrukcji okiennych rozrysowanych w różnych szablonach)
- konstrukcje nie prostokątne (trójkątne, trapezowe, łukowe, ukośne itp. )
- konstrukcje typowe (stałe ceny – szybka wycena)
- konstrukcje łączone (złożone)
- grupy elementów (siłowniki, parapety, żaluzje itd.)
- listy materiałowe (umieszczenie dowolnego elementu z bazy materiałowej w zleceniu)
- szablony ram prostokątnych i nie prostokątnych
- współpraca z programem Autocad np. import kształtu konstrukcji z plików DXF 
- automatyczna zmiana ilości konstrukcji
- automatyczna zmiana koloru konstrukcji obejmująca jedną lub więcej konstrukcji w zleceniu
- automatyczna zmiana systemu konstrukcji obejmująca jedną lub więcej konstrukcji w zleceniu
- automatyczna zmiana szyb/ wypełnień obejmująca dowolną ilość konstrukcji w zleceniu
- automatyczne zwymiarowanie jednej lub więcej konstrukcji w zleceniu
- automatyczna zmiana profili w zleceniu
- automatyczny dobór okuć dla danego typu skrzydła
- automatyczny dobór listew przyszybowych
- wizualizacja koloru profila na ekranie i wydrukach
- niestandardowe długości lag dla pojedynczej konstrukcji lub całego zlecenia
- niestandardowe ceny elementów dla określonej konstrukcji lub całego zlecenia 
- niestandardowe stawki VAT dla zlecenia 
- zmiana nazwy i opisu konstrukcji np. na wydrukach
- ręczna zmiana ceny konstrukcji poza ustalonym schematem wyceny
- szybka zmiana kolejności konstrukcji w zleceniu
- możliwość umieszczania w konstrukcji poszerzeń, ław podokiennych oraz dowolnych elementów dodatkowych
- wyrównywanie poprzeczek
- możliwość rysowania szprosów wewnątrz szybowych jak i naklejanych
- kopiowanie części konstrukcji 
- możliwość ustalenia położenia zawiasów i klamek 
- możliwość wstawienia w dowolnym miejscu konstrukcji wymiarów liniowych lub kątowych 
- możliwość wstawiania uwag konstrukcyjnych  w postaci „dymków” 
- informacje na ekranie (blokady) w przypadku przekroczenia max wymiarów szyb, zakresów okuwania, długości profili i przekroczenia statyki
- ustalenie równych proporcji szkła (przydatne w przypadku okien zawierających stałe szklenie)
- zmiana pozycjami dwóch skrzydeł
- sprawdzanie cen i dostępności elementów
- podgląd wydruków
- możliwość zaznaczania i wyceniania zgrzewów – przydatne np. w oknach łukowych i nieprostokątnych
- zapisanie konstrukcji do archiwum w celu późniejszego wykorzystania w innych zleceniach
- szybki dostęp do podstawowych parametrów każdej konstrukcji i możliwość ustawienia ich w do wolnym standardzie
- obliczenia wytrzymałościowe – statyka – obciążenie śniegiem, wiatrem 
- obliczenia ciężaru okna
- informacje o dostępności elementów na magazynie firmy Garbalinski Polska
- informacje chroniące przed błędną wyceną w przypadku barku ceny na dany element
- praca w sieci na dowolnej liczbie stanowisk (1stanowisko = 1 klucz)
- lista użytkowników pracujących aktualnie w sieci
- konwersja zleceń pomiędzy różnymi wersjami programu
- zmiana właściwości dostępu do opcji programu w zależności od typu użytkownika
- prawa dostępu użytkowników do określonych elementów programu
- praca w dowolnej wersji językowej (wcześniej przetłumaczonej)
- praca oraz wyceny w dowolnej walucie
- dane twórcy zlecenia
- przesyłanie ofert/zleceń pocztą e-mail pomiędzy użytkownikami ForisWin z poziomu samego programu ForisWin
- wyświetlanie grupy zleceń wg zadanych kryteriów
- wyszukiwanie zleceń w zależności od: nazwy zlecenia, opisu zlecenia, klienta lub fazy produkcji
- zabezpieczenie kluczem HASP typu LPT lub USB
 

 powrót