Kontakt

AGNELLI METALLI POLAND Sp. z o.o.
Nowopogońska 98
41-250 Czeladź

tel.: biuro 032 351 52 30 lub 31
e-mail: agnelli@agnelli.com.pl
tel.: księgowość 032 352 07 11
Fax: 032 352 07 10

Kategorie produktów firmy:

system fasad strukturalnych

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

1 - DEFINICJA
Fasady Esedra Wall System stanowią kompletny system pozwalający na realizację fasad ciągłych charakteryzujących się wysokimi osiągami technicznymi, szczególnymi efektami architektonicznymi i znacznymi wynikami funkcjonalnymi.

a) System podstawowy pozwala na konstruowanie fasad pionowych przy użyciu profili do słupków i poprzeczek .o podstawie od 55 mm do wyboru, w zależności od wymaganych osiągów statycznych. Ten sam kształt słupów i poprzeczek redukuje pakiet profili i lepiej optymalizuje użycie, przy niewielkich odpadach. Poprzeczki nie wymagają obróbki. Siatka jest określona przez sekwencję słupków i poprzeczek lub przez skanowanie komórek, które można połączyć. Montaż poprzeczek może odbywać się w sposób sekwencyjny lub frontowy. Można montować szyby i elementy otwierane.

b) System do pokryć, różniący się od podstawowego dodaniem niewielu profili, pozwala na konstruowanie fasad pochylonych / nachylonych i pokryć. Poprzeczki, ze spoinowaniem końcowym, mocowane są z wspierającym profilem złączowym, tak, aby umożliwić w sposób skuteczny opróżnianie skroplin, przecieków i wentylację obwodową izolowanych szyb.

c) System strukturalny wykorzystuje strukturę systemu podstawowego, ale różni się od niego wprowadzeniem stelaży z szybami połączonymi / zespolonymi silikonem strukturalnym lub innym odpowiednim materiałem. Te stelaże są wprowadzone do siatki i wyposażone są w urządzenia zapadkowe i bezpieczeństwa.


2 - MATERIAŁY
Elementy tłoczone ze stopu pierwotnego 6060 (UNI 9006/1) do stanu ulepszonego T5, z tolerancją wymiarową i grubości zgodnie z normami UNI 3879.
Akcesoria i uszczelki na podstawie funkcji są produkowane z materiałów zgodnych i odpornych na działanie czasu.


powrót