WITALNI SZKOLENIA

wpis podstawowy

Kontakt

WITALNI SZKOLENIA
PL. Powstańców Śląskich 17A
53-329 Wrocław

tel.: 074 8513636
e-mail: biuro@witalni.pl
Fax: 074 8513636

Kategorie produktów firmy:

Szkoła sprzedawania

Zapraszamy Państwa do uzyskania zawodu, bez którego wykonawców, nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo rynkowe

Praktyczne umiejętności i skuteczność w sprzedaży to główne cechy dobrego Handlowca, które w świecie konkurencji gwarantują zatrudnienie. Dobrzy i skuteczni Handlowcy są grupą zawodową, która wciąż określana jest mianem deficytowej w strukturze profesji pożądanych przez pracodawców.

Taka też jest główna idea SZKOŁY SPRZEDAŻY: dostarczyć wiedzę i rozwinąć ponadczasowe umiejętności handlowe u wszystkich tych, którzy szukają "spokoju zawodowego".

Bazując na długoletnich doświadczeniach w szkoleniach Kadry Handlowej wielu przedsiębiorstw, wykreowaliśmy optymalny cykl szkoleń, treningów mających na celu praktyczne przygotowanie do skutecznego wykonywania zawodu Handlowca.

W trakcie zajęć teoretycznych i sesji warsztatowych wszyscy uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, których główną cechą jest ich wysoka praktyczna "użyteczność" w życiu. Wysiłek prowadzących oraz energię angażowaną przez uczestników wykorzystujemy po to, aby po zakończeniu SZKOŁY SPRZEDAWANIA każdy uczestnik mógł pewnie i z gwarancją sukcesów wykonywać pracę Handlowca w większości branż lub poprowadzić małą firmę handlową.

Poniżej znajdą Państwo ramowy program SZKOŁY SPRZEDAWANIA.

Zapraszamy do lektury poniższych informacji.

Ramowy program SZKOŁY SPRZEDAWANIA

I. Sesje wykładowe

Nr sesji Typ sesji Zagadnienia - opis Czas trwania Metody sesji
I Teoria Cechy gospodarki rynkowej,
Planowanie i organizacja działań handlowych
Raporty, statystyki, "historie klientów" - zasady prowadzenia i archiwizowania,
Odpowiedzialność w zawodzie Handlowca,
Podstawowe typy strategii handlowych,
Narzędzia w zawodzie handlowca,
Ćwiczenia wprowadzające
2 dni: 2x8h =16h Interaktywny wykład,
Ćwiczenia indywidualne,
Ćwiczenia grupowe
II Teoria Psychologia procesu sprzedawania,
Motywy postępowania klientów,
Zasady wywierania wpływu,
Grupy socjotechnik stosowanych w rozmowie z klientami,
Techniki rozpoznawania potrzeb,
Techniki konstruowania ofert Techniki prezentacji ofert,
Techniki finalizowania transakcji
2 dni: 2x8h =16h Interaktywny wykład,
Ćwiczenia indywidualne,
Ćwiczenia grupowe,
Studium przypadku
III Teoria Trudni klienci,
Komunikacja w biznesie,
Aktywne Słuchanie,
Komunikacja Niewerbalna,
Asertywność,
Autoprezentacja,
Sztuka przemawiania,
Telemarketing
2 dni: 2x8h =16h Interaktywny wykład,
Ćwiczenia indywidualne,
Ćwiczenia grupowe,
IV Warsztat Symulowane sytuacje Handlowe - praktyka 2 dni: 2x8h =16h Praca z kamerą VIDEO

II. Główne korzyści

 • Zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego zawodu
 • Bardzo praktyczny charakter treningu
 • Wysoka jakość prowadzonych zajęć
 • Relatywnie krótki czas uzyskiwania nowych umiejętności
 • Ceniony certyfikat wśród potencjalnych pracodawców
 • Możliwość zatrudnienia u klientów firmy WITALNI-SZKOLENIA
 • Umieszczenie w bazie osób polecanych do zatrudnienia przez firmę WITALNI-SZKOLENIA
 • Możliwa współpraca i kariera w firmie WITALNI-SZKOLENIA
 • Bardzo dobra relacja jakości do poniesionych inwestycji
 • Łatwa możliwość zarobienia równowartości szkolenia podczas uczestnictwa w Treningu
 • Szybki zwrot poniesionych inwestycji w postaci rezultatów sprzedażowych
 • Ogólne zwiększenie szans na zatrudnienie
 • Dobre towarzystwo i nowe szerokie grono ciekawych osób, zatem nowych możliwości

IV. Uwagi końcowe

 • Po zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik otrzyma Certyfikat Ukończenia Treningu ze szczegółowym wykazem zagadnień i czasu trwania Treningu
 • Chętne osoby mogą otrzymać ofertę współpracy z firmą WITALNI-SZKOLENIA
 • Wszyscy uczestnicy otrzymywać będą rekomendację do pracy u klientów firmy WITALNI-SZKOLENIA i w firmach zlecających proces rekrutacji Handlowców
 • Każdy uczestnik może liczyć na indywidualny charakter i dodatkowe konsultacje w trakcie i po ukończeniu treningu
 • Firma WITALNI-SZKOLENIA zapewnia materiały szkoleniowe, materiały do samokształcenia, materiały piśmiennicze


powrót