Kontakt

eco in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Powsińska 18
02-920 Warszawa

tel.: 022 6516814
e-mail: biuro@ecoin.pl
Fax: 022 6518172

Kategorie produktów firmy:

eco mol - adsorbent wilgoci

Opis produktu
eco mol jest syntetycznym glinokrzemianem sodowo-potasowym. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii wymiany jonowej może skutecznie pochłaniać wilgoć znajdującą się w szybie zespolonej. Zachowuje czystość i przejrzystość szyby zespolonej nawet w bardzo niskich temperaturach.

Sposób działania
Proces kalcynacji i aktywacji sita prowadzi do powstania aktywnych porów o średnicy 3Å, w których wyłapywane są cząsteczki wody (najbardziej aktywna cząsteczka) krążące w przestrzeni międzyszybowej. eco mol pochłania nawet ślady wody obecne w przestrzeni międzyszybowej.
Zawartość wody w adsorbencie wynosząca około 4 proc. jest wystarczająca, aby zablokować innym gazom dostęp do sita (argon, tlen, azot). Około 2 proc. wilgoci pochłaniane jest podczas produkcji szyby zespolonej, a reszta – w pierwszych kilkunastu godzinach pracy adsorbentu po zespoleniu szyby (wilgotność wstępna sita zwykle wynosi około 0,5 proc.). Adsorbent w szybie opuszczającej zakład produkcyjny ma w sobie taki ładunek wilgoci, który nie dopuszcza do pochłaniania innych gazów niż para wodna.

Żywotność
Trwałość szyby określa równowaga dynamiczna pomiędzy ilością wilgoci wnikającą do wnętrza pakietu a ilością, która może zostać związana w adsorbencie. W wypadku, gdy ilość pary wodnej w przestrzeni międzyszybowej spowoduje przekroczenie tzw. punktu rosy, może nastąpić wyroszenie pary wodnej na szkle.
W zależności od budowy szyby i ilości użytego adsorbentu, przy idealnie szczelnych zestawach, teoretyczna trwałość szyby wynosi od kilkunastu do ponad stu lat. Niewielkie nieszczelności zestawu szybowego mogą znacząco ograniczyć żywotność szyby. Dwukrotne zwiększenie wypełnienia profili sitem znacząco wydłuża trwałość szyby zespolonej - nawet kilkukrotnie w stosunku do tradycyjnego systemu zasypu.
Napełnianie sitem wszystkich boków szyby zespolonej jest dla niej najtańszą polisą ubezpieczeniową.

Opakowania
eco mol kartony – 25 kg
eco mol - beczki 140 kg lub 150 kg

Składowanie
eco mol powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych,
w temperaturze do 25°C.

Normy
eco mol produkowany jest zgodnie z normą ISO 9001.
Paramentry eco mol-u są zgodne z wymaganiami normy – EN 1279-2.

Certyfikaty

do pobrania:
dane techniczne
tester Delta Tpowrót