Kontakt

SELVE Polska Sp. z o.o.
Krakowska 23 A
32-050 Skawina

[mapa]
tel.: 012 2620202
e-mail: centrala@selve.pl
Fax: 012 2620151

http://www.facebook.com/SELVEde

Kategorie produktów firmy:

Napędy SMI

SMI – Standard Motor Interface

SMI to inteligentny przyszłościowy system, spełniający zadanie optymalnego połączenia pomiędzy siłownikiem i sterowaniem.

SMI jest praktycznym rozwiązaniem gwarantującym precyzję i optymalny komfort.

 

Zaawansowana technika  i prosta instalacja.

Połączenie siłownika ze sterowaniem odbywa się za pomocą 5-żyłowego przewodu zasilania umożliwiającego jednoczesny przesył danych.

Nawet odległości do 350 metrów pomiędzy siłownikiem a sterowaniem są możliwe do zrealizowania.

Bezpieczne przewody łączące zapobiegają powstawaniu szkód wynikających z niewłaściwego podłączenia.

Nowo skonstruowany układ elektroniczny znajdujący się w siłowniku i sterowaniu spełnia wszystkie wymagania dotyczące techniki przekazu i zabezpieczenia na przepięcie.

 

Nowe możliwości zastosowania

Za pomocą prostych ale za to skutecznych rozkazów można wykonać czynności,

które w przypadku konwencjonalnych siłowników nie byłyby możliwe do zrealizowania.

Zastosowanie niektórych rozkazów umożliwia na przykład precyzyjne przesunięcie do wyznaczonego miejsca albo pozwala na odpytywanie aktualnej pozycji i diagnozy.

 

Zalety napędów SMI

    Dane z odpowiedzią – przesyłanie danych odbywa się dwukierunkowo z prędkością 2400 bitów na sekundę.
    Równoległe połączenie obniża łączne koszty – możliwe jest zastosowanie aż do 16 równolegle połączonych siłowników, przez co znacznie zostanie zredukowany nakład inwestycji.
    Uruchomienie również bez sterowania – interfejs SMI dysponuje specjalnym trybem uruchomienia, dzięki któremu można aktywować siłowniki za pomocą zwykłych przełączników.

    

Siłowniki  i sterowania z nowym interfejsem można rozpoznać po znaku SMI.

 

SELVE jako pierwszy producent posiada certyfikowane siłowniki do rolet i markiz typu SE 2/7-SMI, SE 2/11-SMI, SE 2/17-SMI, SE 2/25-SMI.


powrót