eesti

Kontakt toimetusega

Alates 1999 aastast loob veebileht www.oknonet.pl iga päev pildi umbes 200 tuhande suuruse ehituspuidutööstusega tegeleva grupi tegevustest. Anname ettekujutuse nende julgusest, loomingulisest ja raskest tööst. Põhinedes seitsme- sektorisele tööjaotusele, tänu kolme lokaalse toimetuse ja välismaise toimetuse energiale, püüame valgustada iga erialast nišši, ˛näidates nii kogu erialast spektrumit. Alates üheisikulistest firmadest kuni rahvusvaheliste kontsernideni, lihtsatest tööriistadest kuni tehniliselt arenud leiutisteni. Täiendame iga päev uudset oma täpsuses toodete, ettevõtete ja erialaste trükiste baasi. Tänu ärilise  ja ajakirjandusliku vormi õnnestunud ühendamisele oleme kindlustanud endale mitmeks aastaks järjepideva eesmärgi  poole püüdlemise. Selleks eesmärgiks on sellise portaali loomine, millist veel enne pole olnud.  Koguda ühte loetavasse kohta sellisel hulgal erialast teavet inimeste, firmade ja toodete kohta, mida ei suudaks isegi üksi entsüklopeedia. Oleme tänulikud eriala esindajatele, et nad „tulid oma leheküljele”  ja valisid endale www.forum.oknonet.pl kui koha vahetuks, mõnikord raskeks, erialase dialoogi pidamiseks. Täname Teid teie toetuse ja huvi eest.

Tänu täpsele statistikale teame, et 2008 aastal ületas nn. unikaalsete külastajate arv 500 tuhande. Nad teostasid üle 970 tuhande külastuse, avades sealjuures umbes 4,2 miljonit alamlehekülge. Meie jaoks on siiski olulisemad arvud, mis määravad ära nn. „tõelise sihtgrupi”. Lugejad, kes külastavad www.oknonet.pl vähemalt 12 korda päevas moodustavad sellel aastal üle 100 tuhande isikulise grupi!

Mitte väiksemat uhkust tunneme selle üle, et keskmine portaali külastuse aeg on Alexi järgi pikem kui portaalil onet.pl või wp.pl, 2009 maikuus edastasime selles isegi www.nasza-klasa.pl!

Täname Teid kõiki väga, täname tunnustuse ja meie arengut toetavate kriitiliste märkuste eest. Tänu Teile oleme jõudnud nii kõrgele positsioonile rahvusvahelises võrgus. Meie veebilehel http://alexa.com/data/details/traffic_details?url=oknonet.pl võib kontrollida enamuse lehtedest nende ulatuse seisukohalt. Teeme omalt poolt kõik, et jääksite meie juurde.