| Wyświetleń:975

Ciepła Belka Montażowa – system montażu okien w warstwie ocieplenia

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Ciepła Belka Montażowa to nowe rozwiązanie techniczne w zakresie montażu okien w warstwie ocieplenia opracowane przez firmę Marbet Sp. z o.o. z Bielska-Białej, zoptymalizowane oraz dostosowane do wymagań i uwarunkowań polskiego budownictwa energooszczędnego. 


Czym jest ten system i jakie są jego zalety opowiadają eksperci Marbet: Krzysztof Wypchałowski, Kierownik Projektu oraz Piotr Gielmuda, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń.

System montażu CBM
jest uniwersalny, prosty w stosowaniu, gwarantuje radykalne ograniczenie wartości liniowych mostków cieplnych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania i umiarkowanych nakładach finansowych. 

Montaż okien w warstwie ocieplenia to z jednej strony nic nowego, bowiem wykonywany jest od dziesiątek lat w obiektach, w których stosowano trójwarstwowy model ścian konstrukcyjnych, a z drugiej coś zupełnie nowego, ponieważ stosunkowo niedawno pojawił się w projektach budownictwa energooszczędnego i pasywnego, jako rozwiązanie dotyczące dwuwarstwowych ścian konstrukcyjnych. Rozszerzenie zakresu stosowania montażu okien w warstwie ocieplenia wymagało nowego podejścia w obszarze mocowań mechanicznych i uszczelnień połączeń okien z ościeżami. Początkowo pojawiły się systemy stalowych kotew i konsoli umożliwiające wynoszenie konstrukcji okiennych poza obrys muru konstrukcyjnego budynku. Nieco później, systemy montażu oparte o zastosowanie kompozytów poliuretanowych, a wraz z nimi tendencja do odchodzenia od połączeń mechanicznych przy tworzeniu ram nośnych na rzecz połączeń chemicznych opartych na klejach o dużej nośności. Systemy konsoli nie rozwiązywały w sposób zadowalający problemu uszczelnień wokół okien i drzwi balkonowych. Z kolei stosowanie mocowań i połączeń chemicznych często podlega ograniczeniom systemowym, a niezależnie od nich, ograniczeniom wynikającym z warunków atmosferycznych w okresie wykonywania robót montażowych.  

Ciepła Belka Montażowa to system montażu, który w znacznym stopniu pozwala unikać dotychczasowych ograniczeń ze względu na jednoczesne wykorzystanie wytrzymałości i siły nośnej połączeń mechanicznych, termoizolacyjnych zalet spienionego polistyrenu EPS o podwyższonej gęstości, a także właściwości materiałów uszczelniających zapewniających najwyższą szczelność połączeń na przenikanie powietrza.

      

   

   
Głównym elementem systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM są styropianowe belki o długości 700 mm lub 250 mm oraz głębokości 100 mm lub 200 mm z trwale zatopionym wspornikiem stalowym zdolnym do przenoszenia obciążeń nawet do 11000 N, czyli około 1100 kg na jeden punkt mocowania, pochodzących od ciężaru konstrukcji okiennej. Dzięki tej zalecie, system montażu CBM z równą łatwością przeniesie obciążenia pochodzące od ciężaru standardowego okna, jak i ciężkich drzwi tarasowych z wielkogabarytowym oszkleniem. Jedynym ograniczeniem w tym względzie będzie wytrzymałość materiału ściany nośnej albo fundamentu budynku oraz wytrzymałości przyjętych łączników montażowych. Ich ilość i usytuowanie (w każdym konkretnym przypadku) decyduje o nośności pojedynczej belki.

Kształt i konstrukcja belek oraz wszystkich innych elementów systemu CBM umożliwiają proste łączenie w zestawy tworzące konstrukcję ramy nośnej dla okien i drzwi balkonowych montowanych poza obrysem muru budynku. Gdy to konieczne, wymiary pojedynczych belek można dowolnie zmienić przycinając je na pożądany wymiar przy użyciu najprostszych narzędzi. Trwałość, stabilność i szczelność połączeń wszystkich elementów ramy nośnej można uzyskać przy użyciu klejów poliuretanowych stosowanych do mocowania EPS albo klejów i uszczelniaczy hybrydowych. Każdy ze wsporników stalowych zatopionych w styropianowej belce jest również punktem przyszłego mocowania mechanicznego konstrukcji okiennej do ramy nośnej CBM. Funkcjonalność i swoboda kształtowania wymiaru ramy nośnej pozwala na zachowanie wszelkich wymagań co do ilości i rozmieszczenia punktów mocowania mechanicznego podawanych w powszechnie stosowanych instrukcjach montażu, na przykład Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 421/2016 zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych” albo Instrukcji RAL „Leitfaden zur Planunug und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren”. 


Ciepła Belka Montażowa (CBM) to nie tylko najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej i odporności na obciążenia wiatrem, ale także ponadprzeciętne efekty w zakresie ograniczania wartości liniowych mostków cieplnych. Zgodnie z opracowaniem NZF 03053/16/Z00NZF Zakładu Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, przykładowe wartości liniowych mostków cieplnych dla okien montowanych z użyciem elementów systemu CBM w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego przyjmują następujące wartości: 

» w obrębie nadproża – Ψ 0,012 W/(m*K)
» w obrębie stojaków ościeżnic – Ψ 0,011 W/(m*K)
» w obrębie progu okna – Ψ 0,020 W/(m*K)

Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu montażu okien w warstwie ocieplenia CBM trwały ponad trzy lata. W całym procesie uczestniczyły firmy specjalizujące się w technice uszczelnień oraz mocowań mechanicznych, a także firmy handlowe i monterzy okien, takie jak: SOUDAL, KLIMAS WKRĘT-MET, BOLIX, FIX, MULTIKO i APREL 

Na etapie wdrożeniowym wraz naszymi partnerami zleciliśmy wykonanie wielu testów laboratoryjnych, w tym tak unikalne, jak badanie zachowania systemu CBM na oddziaływanie otwartego ognia w laboratorium badań ogniowych ITB w Pionkach; albo poligonowe (na budowie) badania szczelności połączeń. Jednocześnie, w trakcie trwających prac projektowych i badań, system montażu Ciepłej Belki Montażowej – ze względu na wszechstronne zalety oraz unikalne właściwości – był zastosowany w szeregu nowo wznoszonych obiektów w ramach jednostkowych dopuszczeń do stosowania w budownictwie. W ten sposób wyrób był modyfikowany i poddawany walidacji. 

Obecnie oddajemy w ręce inwestorów budujących własne domy, deweloperów, architektów, a także firm handlowych i monterów system montażu okien w warstwie ocieplenia nie tylko innowacyjny i nowy, lecz również wszechstronnie sprawdzony, zbadany i przetestowany na placach budowy, dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie ważnych aż do roku 2023 Krajowych Ocen Technicznych ITB nr 2018/0199 oraz 2018/0410. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi, które mogą przyczynić się do dalszego doskonalenia systemu montażu CBM, zapraszając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i korzystania z informacji znajdujących się na stronie internetowej www.marbetbausystem.com

#materialy_montazowe, #cieply_montaz, #montaz_stolarki, #system_CBM

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY


Induline DW-631 –  jeden za wszystkie, wszystko w jednym

Induline DW-631 – jeden za wszystkie, wszystko w jednym

Nowy Induline DW-631 w jednym wydajnym produkcie spełnia...» Więcej na subportalu montaż