| Wyświetleń:5169

Kompetencja w technice uszczelnień

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Illbruck

fot. Illbruck |

Mała zmiana lecz o dużym znaczeniu!
Połączenie okno-ściana jest tak samo ważne jak i samo okno lub elewacja. Elementy takie jak ściana, połączenie okno-ściana oraz okno są jak poszczególne ogniwa powiązane ze sobą na wzór łańcucha, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zerwania w najsłabszym miejscu.  

Połączenie okno-ściana powinno spełniać wszystkie wymogi jakie spełnia obecnie nowoczesne okno np.: nieprzepuszczające wiatru, śniegu, deszczu oraz o dużej dźwiękochłonności.  

Jako firma zajmująca się problematyką prawidłowego uszczelnienia wszelkiego rodzaju spoin budowlanych, między innymi połączeniami okno-ściana opracowujemy różne systemy uszczelnień różniące się w zależności od konstrukcji ściany zewnętrznej oraz zastosowanych produktów, stanowiących elementy składowe systemów.  

Nasza działalność koncentruje się na dostosowaniu systemów uszczelnień do poziomu obecnego „stanu techniki” oraz jako producent materiałów uszczelniających np. taśm rozprężnych, folii okiennych (paroszczelne, paroprzepuszczalne), taśmy butylowe, pianki poliuretanowe, mas uszczelniających (silikon, akryl, itp) jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość materiałów uszczelniających zaspakajających oczekiwania naszych klientów.

Ponad 40-letnim doświadczeniem w tej branży służymy naszym klientom, poprzez szkolenie ekip montażowych, personel obsługi klienta oraz poprzez prowadzone doradztwo techniczne.  

Podczas wizyt w firmach montujących okna mogłem zaobserwować fakt, że dla montażystów okien – pianka-  wydaje się być panaceum na wszystko. Firma illbruck jako producent takich pianek powinien się z tego faktu tylko cieszyć – gdyby jednak nie nasze doświadczenie, że taka metoda nie funkcjonuje wiecznie. 

Proszę wykonać następujący eksperyment ...

Eksperyment nr 1:
Proszę położyć kawałek stwardniałej pianki używanej przy montażu okien na parapecie południowego okna w Państwa mieszkaniu. Proszę obserwować ją przez pół roku. Wynik znam z góry – pianka w wyniku działania światła ulega degradacji (rozpada się), a z czasem silnie wchłania wodę. Tak dzieje się z wszystkimi rodzajami pianek i leży to w naturze produktu.  

Na złącza zewnętrzne nadają się tylko te materiały, które charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • szczelnością  na wodę opadową
  • szczelnością  na przeciągi
  • odpornością  na działanie promieni UV
  • odpornością na działanie występujących w atmosferze substancji szkodliwych  
  • dobrą tolerancja na sąsiednie materiały budowlane
  • odpornością na skoki temperatury (mróz – odwilż)
  • dostatecznie długotrwałym przejmowaniem spodziewanych ruchów spoin

 Do produktów posiadających takie właściwości można zaliczyć materiały uszczelniające takie jak silikon, ale również taśmę rozprężną illbruck illmod.

Piance proszę pozwolić na robienie tego, co rzeczywiście dobrze potrafi- a mianowicie pełniąc rolę izolacji termicznej złącza.

Nawet gdy do uszczelnień zewnętrznych podane zostaną dwie odpowiednie grupy produktów, to niestety jest tak, że nie każdy produkt każdego producenta dysponuje wszystkimi wymienionymi cechami. Nie jest to również konieczne w każdym wypadku, ponieważ dla podanych grup produktów istnieje wiele podrzędnych zastosowań. Producenci winni udokumentować właściwości stosownymi raportami z badań kontrolnych.

 Powszechnie uznana przez fachowców reguła mówi, że złącze okna-ściana musi być uszczelnione. Im wyższy jest budynek tym bardziej wyraźna staje się ta potrzeba.

 Gdy w roku 1990 zacząłem pracować w Berlinie dla illbrucka, powstało właśnie wiele nowych firm. Naturalnie celem tych firm nie były duże obiekty, tylko stopniowe wchodzenie na rynek  poprzez małe przedsięwzięcia budowlane i budowy domów prywatnych . Ale sytuacja w Niemczech rozwinęła się gwałtownie, gdy wraz z przyznaniem na ten cel środków dotujących renowacje starych zasobów mieszkaniowych nabrały rozpędu. Gdy pierwsze bloki mieszkaniowe otrzymały nowe okna, nikt prawie nie zaprzątał sobie głowy kwestią uszczelnienia złączy z murem. Jak się później okazało, była to sprawa, która wiele firm kosztowała ich istnienie, albo przynajmniej sporo pieniędzy wydanych na poprawki. Także tutaj można było po montażu oglądać wszędzie na złączu z murem piankę.

 Listwy kryjące i otynkowane złącza – to żadne uszczelnienie. One nie są w stanie przejąć ruchów materiałów z których wykonane są ramy. Pomiędzy tynkiem a profilem okiennym zawsze powstanie rysa. A jakie fatalne są jej skutki można sobie uzmysłowić robiąc następujący eksperyment:

Eksperyment nr 2:
Dwie szyby okienne  położyć jedna na drugą a na krawędź dać trochę wody. Skutek: Woda wessie się do szczeliny! Potem bardzo długo tam pozostanie nie wysychając.

Leżąca pod spodem pianka ulegnie na skutek tego zawilgoceniu. A wilgotna pianka traci swoje skądinąd doskonałe właściwości termoizolacyjne. 

Spróbujcie Państwo ogrzać się mając na sobie wilgotny pulower! Ale jeśli wcześniej ubierzecie kurtkę przeciwdeszczową i w ten sposób zapobiegniecie jego zawilgoceniu, to z pewnością będzie Was dobrze grzał. Tutaj konieczność uszczelnienia (ochrony przed wilgocią) nie podlega dyskusji. Inaczej rzecz się ma w kwestii okien –tutaj pulower (pianka PU) ma spełnić wszystkie zadania. I do tego jeszcze przez prawie niewyobrażalnie długi okres czasu. Powstaje pytanie, czym można uszczelniać szybko, efektywnie i ekonomicznie?

Materiały uszczelniające mają dwa różne sposoby działania:
Grupa A - Materiał przyklejany jest do powierzchni boków szczelin (np. okna i muru)
Grupa B - Materiał dociska dopasowując się kształtem do powierzchni boków szczeliny

Charakteryzują się również dwoma zasadniczo różnymi właściwościami fizyczno- budowlanymi:
Grupa A - Materiały, które z trudem lub prawie wcale nie przepuszczają parę wodną
Grupa B - Materiały, które swobodnie przepuszczają parę wodną

Ten sposób funkcjonowania jest istotny, żeby uszczelnienie mogło w sposób trwały bez szkód znosić ruchy elementów budowlanych. Poniżej kilka przykładów ruchów elementów budowlanych na podstawie uwarunkowanych termicznie zmian długości profili PCV i aluminiowych.

 Tabela ruchów ram okiennych

Materiał z którego wykonano profile okienne

W mm/m

PVC sztywne (białe)

1,6

PVC sztywne i PMM (kolorowy tłoczony)

2,4

Sztywna integralna pianka PU

1,0

Ocieplany Profil aluminiowy ciemny

1,3

Ocieplany profil aluminiowy jasny

1,2

Sztywne PVC i PMM (współtłoczone z masywnym tworzywem utwardzającym, wzmocnione włóknem szklanym

0,8

Żeby można było te ruchy przechwycić stosując uszczelnienie typu silikon, to minimalna wielkość spoiny powinna wynosić jeden cm- jeśli okna będą większe (a tym samym także ruchy ram) – to już przy montażu fugę należy zrobić większą. 

Przekrój poprzeczny masy uszczelniającej ma być podobny do kształtu talii ! Osiąga się go stosując jako tylne wypełnienie spoiny okrągły sznur poliuretanowy i przy wygładzaniu odpowiednio (stożek) formując powierzchnię. Powierzchnie klejenia muszą być od siebie rozdzielone.

Generalna zasada mówi, że dla przechwytywania ruchów w przypadku silikonu należy przyjmować 25% (dla akrylu 10-15%) odstępu pomiędzy leżącymi naprzeciwko siebie powierzchniami klejenia.

 Spoina szerokości 10 mm, uszczelniona silikonem, może przechwytywać 2,5 milimetrowe ruchy elementów. Proszę porównać tą wartość z wartością podaną w tabeli z ruchami ram

Warunkiem żeby uszczelnienie złączy było prawidłowo wykonane jest zlecenie wykonawstwa ekipom montażystów śledzących i przestrzegających „stan obecnej techniki”. Proszę skalkulować czas pracy potrzebny do wykonania przedstawionych powyżej czynności i przeliczając przez stawkę godzinową montażysty obliczyć cenę jednego metra fugi. Do tego proszę dodać ceny materiału.

Wynik będzie dla Państwa zaskoczeniem !

Z moich doświadczeń wynika, że większość montażystów okien nie umie prawidłowo wykonać uszczelnienia. Podczas jednego z seminariów odbywających się w pobliżu Berlina najpierw miałem wykład, który następnie uzupełniony był montażem 5 okien w specjalnie w tym celu wybudowanych ścianach w hali Centrum Szkolenia Zawodowego. Firma illbruck udostępniła materiał uszczelniający i udzieliła niezbędnych praktycznych wskazówek. Okna miały być po stronie wewnętrznej uszczelnione paroszczelnie ( dlaczego ? – to już dalszy temat). Jeden z uczestników seminarium zagruntował powierzchnie boków szczeliny  - drugi założył okrągły sznur – a potem powstała kwestia “ kto nałoży materiał uszczelniający ?”. Z około 50 uczestników (wszyscy z firm branży okiennej) żaden nie chciał dobrowolnie podjąć się wykonania.

Poszukiwany jest system, który jest prosty w zastosowaniu, który w momencie opuszczania warsztatu jest dobrany pod względem wielkości i wymierzony ilościowo.

Taśmy illmod takie właściwości mają. Wychodząc z warsztatu pakuje się do samochodu dostawczego na przykład 100 m taśmy dla rozmiaru fugi 7-12 mm . Przed montażem Państwa montażyści przyklejają taśmę uszczelniającą w miejscu złącza ze ścianą. Ten proces jest tak prosty, że z pewnością nie ma sensu go kalkulować. Pozostają prawie że tylko koszty materiału.

O ile materiały uszczelniające jeśli chodzi o ich rodzaj działania zaliczają się do grupy A, to taśmy illmod są typowym przykładem grupy B. ( A i B ... patrz początek artykułu). Jest to zaleta, bo można wyjść z założenia, że materiał grupy B dociska do powierzchni fugi i tym samym nie może się oderwać. A oderwanie od powierzchni szczeliny jest skutkiem częstych błędów budowlanych.

Ponieważ mam z tym do czynienia zawodowo, prawie automatycznie patrzę na wszystkie możliwe fugi. Fugi w łazienkach hotelowych są prawie zawsze oderwane od powierzchni szczelin. Przyczyna leży w tym, że przekrój poprzeczny – obszernie opisany dla materiałów uszczelniających, w większości przypadków nie jest wykonany. W wypadku kafelek poprawne wykonanie uszczelnienia jest bardzo problematyczne.

W przypadku okien macie Państwo szansę szybko i ekonomiczne uniknąć kwestii odrywania się spoin.

Trzeci system, to system uszczelniania folią okienną. Traktując od strony technicznej, jest to system grupy A – a więc system, który przykleja się do powierzchni boków spoiny. Patrząc na materiał uszczelniający, jego przekrój poprzeczny – dostrzega się sens tego specyficznego kształtu. Kształt talii wpływa korzystnie na stosunek wielkości powierzchni klejenia do przekroju poprzecznego w jego środku, który przenosi przecież siły rozciągające.

Wąski przekrój poprzeczny w środku wprowadza mniej sił rozciągających do dużej powierzchni klejenia.

 Rozszerzając tą zasadę dochodzi się do folii. W wypadku folii powierzchnię klejenia mogę dowolnie rozszerzać, biorąc po prostu szerszą folię. Siły rozciągające minimalizuję przez to, że folia jest materiałem relatywnie cienkim. Ale mogę się ich także pozbyć całkowicie, przez takie umocowanie folii, że w ogóle nie ciągnie na powierzchniach boków spoiny.

 Folie mają sens szczególnie wtedy, kiedy nie mamy dwóch leżących naprzeciwko siebie powierzchni boków spoiny.

Podczas gdy w tym artykule zająłem się kwestią uszczelnień zewnętrznych, kolejny poświęcę fizyce budowli i prawidłowemu klasyfikowaniu produktów.

Od autora:

Nazywam się Helmar Nauck. W stycznia 2000 objąłem stanowisko Systemmanager’a firmy illbruck Systemy Uszczelnień Sp. z o.o. w Polsce.
W ciągu ostatnich 10 lat - jako pracownik firmy illbruck Bau-Technik /Leverkusen, Niemcy na obszarze Berlina i Brandenburgii – odwiedzałem biura inżynierskie, architektów, producentów okien i inne przedsiębiorstwa budowlane. Celem moich wizyt było doradztwo i zapewnienie, że produkty nasze zostaną zastosowane zgodnie z naszymi zaleceniami.
Na początku mojej działalności najważniejszym produktem była taśma illmod - taśma rozprężna uszczelniająca do spoin. Dzięki systematyczneym szkoleniom technicznym w naszej firmie jak również doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia doradztwa technicznego u klientów oraz obsłudze budów powstała możliwość bardzo dogłębnego wejścia w technikę uszczelniania spoin.
W powyższym artykule chciałem przedstawić Państwu kilka technicznych informacji jako bodziec do zastanowienia się - jaką rolę odgrywa złącze. Naturalnie nie wsposób w kilku zdaniach przedstawić dokładnie problematykę prawidłowego uszczelnienia spoin budowlanych, ale mam nadzieję że udało mi się zainteresować Państwa tym tematem i jeżeli zainteresowani są Państwo doradztwem technicznym, informacjami technicznymi lub pomocą w prawidłowym wypełnieniu tekstów do przetargu z uwzględnieniem naszych produktów, proszę skontaktować się z naszym biurem w Krakowie.

Pragnę podziękować za lekturę.
Helmar Nauck
SystemmanagerReklama
#

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

fot. Illbruck

fot. Illbruck

fot. Illbruck

» Więcej na subportalu montaż