| Wyświetleń:668

Niczym puzzle 3D: Nowo powstała kamienna fasada w Kastav

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Powierzchnie fasad oraz dachu budynku administracyjnego „Cedar” w Kastav zostały pokryte trawertynowymi płytami o różnych rozmiarach.

fot. KERATEK d.o.o.

Powierzchnie fasad oraz dachu budynku administracyjnego „Cedar” w Kastav zostały pokryte trawertynowymi płytami o różnych rozmiarach.


Boczny system mocowania z profilami nośnymi i podbudową BWM zabezpiecza płyty z kamienia naturalnego.

fot. KERATEK d.o.o.

Boczny system mocowania z profilami nośnymi i podbudową BWM zabezpiecza płyty z kamienia naturalnego.

Różniące się rozmiarem płyty trawertynowe musiały zostać odpowiednio przycięte, dopasowane i przymocowane.

fot. KERATEK d.o.o.

Różniące się rozmiarem płyty trawertynowe musiały zostać odpowiednio przycięte, dopasowane i przymocowane.

Różniące się rozmiarem płyty trawertynowe musiały zostać odpowiednio przycięte, dopasowane i przymocowane.

fot. KERATEK d.o.o.

Różniące się rozmiarem płyty trawertynowe musiały zostać odpowiednio przycięte, dopasowane i przymocowane.

Wentylowana fasada nowego budynku administracyjnego „Cedar” w Kastav w Chorwacji ma wygląd gigantycznej układanki 3D. Trawertynowe płyty użyte do pokrycia każdej z pięciu powierzchni elewacji oraz dachu, należało odpowiednio przyciąć, osadzić i przymocować. Do bezpiecznego montażu płyt z kamienia naturalnego zostały wykorzystane systemy bezpieczeństwa BWM Fassadensysteme GmbH. Spółka BWM jest częścią Grupy fischer.


Zadanie? Pokrycie pięciu powierzchni (elewacji oraz dachu), każdej o innych wymiarach, wielkogabarytowymi płytami z naturalnego kamienia. Wymiary płyt wahały się od 0,5 m x 1,0 m do 1,5 x 2,0 m przy grubości 3 cm. Każdej płycie przypisano własny numer pozycji w projekcie instalacji.

Firma budowlana Keratek z Zagrzebia w Chorwacji otrzymała zlecenie na instalację i dostawę płyt z kamienia naturalnego na pokrycie ok. 400 m² wentylowanej elewacji i ok. 350 m² dachu budynku. Do tej instalacji wykorzystano trawertyn rzymski. Firma Mramor Commerce z Jurdani w Chorwacji przycięła płyty kamienne do żądanych wymiarów i dostarczyła je na plac budowy, zgodnie z wymaganiami i planem montażu. Za projekt odpowiedzialna była firma architektoniczna ZDL Arhitekti z Rijeki, kierowana przez inżyniera budownictwa Sinišę Zdjelar.

Montaż powierzchni dachu i ścian pionowych


Zastosowanie bocznego systemu mocowania ze wspornikami podtrzymującymi własny ciężar zapewniło mocne oparcie dla porowatego kamienia o stosunkowo niskiej wytrzymałości, jakim jest trawertyn. Został on dzięki temu bezpośrednio zamontowany do poziomych profili nośnych BWM. Z kolei betonowa powierzchnia dachu, nachylona pod kątem 30°, została najpierw pokryta smołą. Następnie zamontowano wsporniki typu L oraz warstwę izolacji. Kolejnym krokiem była instalacja wełny mineralnej o grubości 20 cm. Profile nośne BWM ATK 100 zostały zamontowane na wspornikach typu L, które wykonawcy elewacji, z zastosowaniem materiału uszczelniającego, zamocowali za pomocą profilu montażowego ATK 103 V3 przez BWM z dodatkiem taśmy samoprzylepnej. Szczególną uwagę zwrócono na połączenia okienne, które uniemożliwiają przenikanie wody do budynku.

Zastosowano również specjalne profile, które zostały zaprojektowane i dostarczone przez BWM na potrzeby tego projektu. Poziomy profil nośny z asortymentu ATK 102 BWM został zainstalowany na profilach pionowych. Pozwoliło to później na elastyczne ułożenie płyty. Następnie BWM Fassadensysteme zainstalował drugi profil nośny. W zależności od rozmiaru płyty był on umieszczony powyżej lub w połowie jej wysokości. Profile te zawierają szczelinę, w którą wkładany jest wspornik boczny. Zostały one umiejscowione w odległościach odpowiadających danym szerokościom płyty. Płyty zostały zainstalowane przy szerokości fugi od 10 do 12 mm. Każda płyta może zostać wymieniona, jeśli jest to wymagane, podobnie jak w przypadku innych aplikacji, w których zastosowano system BWM.

Cała powierzchnia budynku, łącznie z wnękami balkonowymi, została pokryta panelami HPL o szerokości 15 cm. Całkowita powierzchnia pokryta tym materiałem wynosi około 150 m². Instalatorzy przymocowali panele HPL do podkonstrukcji BWM ATK 100 Minor za pomocą odpowiedniego kleju. 

Projektowanie powierzchni elewacji


Powierzchnię elewacyjną zaprojektowano jako wentylowaną fasadę kamienną z wełną mineralną o grubości 16 cm i warstwą przepuszczającą parę oraz czarną matą z włókien bez bariery dyfuzyjnej. Wykonawcy elewacji zainstalowali pionowe profile T ATK 100 Minor (konstrukcja podstawy) w odstępach co 50 cm, na których umieścili poziome profile nośne ATK 102. Poziome profile nośne ATK 102 z gumowymi opaskami i wspornikami EPDM wstawiono poziomo w fugach płyt kamiennych. Do dolnej części elewacji przymocowana jest siatka wentylacyjna.

Pozwoliło to stworzyć wyjątkowy budynek o unikalnych walorach estetycznych, wyjątkowej architekturze oraz detalach konstrukcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

#fasady, #montaz_fasad, #zamocowania_mechaniczne

Zainteresowany? Poproś o ofertę!