Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

fot. Stratofolio

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku


Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

fot. Stratofolio

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

fot. Stratofolio

Stratofolio, czyli nowe rozwiązania uszczelnień dla budynku

Stratofolio dostarcza rozwiązania dla uszczelnienia elewacji budynku. Specjalizuje się w uszczelnianiu połączeń okien, drzwi, osłonowych fasad aluminiowych i szklanych z konstrukcją ściany. Rozmawiamy z Panem Maciejem Wzorkiem, właścicielem Stratofolio.


Panie Macieju, jakie były okoliczności powstania Stratofolio?

Pomysł wziął się z obecnych zainteresowań, wieloletnich doświadczeń biznesowych oraz potrzeb rynku. Wszystkie te  kryteria w pewnym okresie czasu spotkały się wspólnie w jednym miejscu i zapadła decyzja, która pozwoliła nam krok po kroku realizować plan stworzenia w pełni profesjonalnej linii produkcyjnej.

Realizacja planu okazała się łatwiejsza czy trudniejsza niż przewidywaliście?

Początki były bardzo trudne i związane przede wszystkim z dokładnym badaniem potrzeb rynku, a także, jak to zwykle bywa, skrupulatnie przygotowanym biznes planem, który później należało wdrożyć w życie. Jesteśmy bardzo młodą firmą, tak naprawdę na początku ścieżki rozwoju, która ciągle musi przełamywać bariery i gasić pożary, które wynikają z zachowania rynku, zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców. 

Jakie produkty są głównymi w ofercie i co je wyróżnia?

Skupiamy się na uszczelnieniu złączy między oknem lub fasadą aluminiowo-szklaną a konstrukcją budynku, i to definiuje nasze produkty. Największym zainteresowaniem cieszą się nasze top produkty, takie jak: folie okienne MULTI-TEC W oraz B. Produkowane przez nas folie okienne posiadają tzw. zmienny współczynnik przepuszczalności pary wodnej, dzięki czemu mogą być stosowane po obu stronach złącza, co ułatwia aplikację i niweluje do minimum ryzyko pomyłki. Poza tym, tego typu produkt znacznie poprawia rotację, a co się z tym idzie – nie zamraża ulokowanego w niego kapitału dla wykonawcy.  

Folia MULTI-TEC W jest wysoce elastyczna i idealnie układa się podczas montażu w narożach oraz przy kotwach, gdzie występuje najwyższe ryzyko nieszczelności. Drugi model MULTI-TEC B jest zupełnie inny – ma o 6 miesięcy dłuższą odporność na promienie UV oraz znacznie większą odporność na przebicie, co zdecydowanie determinuje jego użycie w montażu okien w strefie docieplenia, kiedy uszczelniamy złącze okalając konsole z ostrymi krawędziami. 

Należy tu jeszcze dodać, że oba modele występują w wielu rodzajach zamocowań uzależnionych od konstrukcji budynku, ale te z podłożem na pełnym kleju cieszą się dziś największą popularnością.  

Z jakich korzystacie dostawców?

Generalnie wszyscy dostawcy naszych surowców pochodzą z Europy Zachodniej. Bardzo ubolewamy nad tym, że brakuje polskich dostawców tych technologii, niemniej jednak jesteśmy dumni, że możemy tu w Polsce rozwijać i produkować finalny produkt. 

Do kogo skierowana jest oferta?

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do segmentu stolarki otworowej i wentylowanych ścian osłonowych w kraju i na terenie UE. Oczywiście można to skategoryzować dodatkowo na producentów, dystrybutorów, wykonawców.  

Jak oceniacie miniony rok?

Mijający rok kończy się bardzo dobrze, obecnie produkcja pracuje pełnym tempem, a produkty w skali tego roku zostały ostatecznie dopracowane. Tak więc mogę jasno stwierdzić, że w kolejny rok wchodzimy z bardzo dużym potencjałem do dalszego rozwoju i kompletną ofertą. 

Jakie są zatem plany na przyszłość?

Te bliższe na nowy rok to kompletna oferta na wszystkie najważniejsze rodzaje folii okiennych wzbogacona o dystrybucję taśm rozprężnych. Te dalsze sięgają rozwoju w kolejnych krajach w EU i poszerzenie oferty o kolejne, bardzo techniczne produkty dla uszczelnienia i klejenia osłonowych ścian wentylowanych. Tyle możemy zdradzić na chwilę obecną. 

#montaz_stolarki, #uszczelnienie_stolarki, #folie_okienne

Zainteresowany? Poproś o ofertę!