| Wyświetleń:3355

EPPA z zadowoleniem przyjmuje dwie inicjatywy KE w ramach Zielonego Ładu

Zainteresowany? Poproś o ofertę!


Zobacz również:

oknoad

Montaż okna na Porothermie

Ekspert Stolarki

3x3 - mnożymy korzyści w pakiecie

Nowa aplikacja AR - Winkhaus

Dobry Montaż


Branża okien PCW z zadowoleniem przyjmuje Strategię Chemiczną na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Falę Renowacji oraz wzywa instytucje europejskie do połączenia pewnych punktów obu inicjatyw.


14 października Komisja Europejska opublikowała dwie inicjatywy w ramach Zielonego Ładu: Strategię Dotyczącą Substancji Chemicznych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Falę Renowacji. Obie mają fundamentalne znaczenie dla okien z PCW. Branża profili PCW wspiera realizację obu inicjatyw, aby zminimalizować wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz surowców (mniej pierwotnego PCW, więcej recyklatu). EPPA wzywa instytucje europejskie, aby zapewniły wsparcie i ciągłość dla najbardziej zrównoważonego rozwiązania w zakresie wycofywania z eksploatacji okien PCW, tak aby zarówno Strategia Dotyczącą Substancji Chemicznych, jak i Fala Renowacji zakończyły się sukcesem.

EPPA z zadowoleniem przyjmuje nową Strategię Dotyczącą Substancji Chemicznych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która określa działania mające na celu uczynienie chemikaliów bezpiecznymi i zrównoważonymi w fazie projektowania. Inicjatywa ta ma zapewnić, że chemikalia mogą przynieść wszystkie korzyści bez szkody dla ludzi i środowiska. Jednocześnie Komisja promuje wykorzystanie surowców wtórnych, ustanowienie nietoksycznych cyklów materiałowych oraz innowacje w przemysłowych procesach produkcyjnych. EPPA zgadza się, że wiedza na temat obecności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w trakcie cyklu życia materiałów i produktów jest istotna.  

EPPA jest również zadowolona z publikacji Fali Renowacji. Jej celem jest zwiększenie wskaźnika renowacji milionów budynków do co najmniej 2% w następnym dziesięcioleciu, pobudzenie gospodarki w okresach ożywienia gospodarczego, zapewnienie Europejczykom lepszych domów i wspieranie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co więcej, Fala Renowacji jest sprzymierzeńcem na rzecz ograniczenia zużycia energii w sektorze budowlanym i zmniejszenia kosztów energii dla Europejczyków.

Recykling to najlepsza opcja zarządzania zakończeniem eksploatacji okien z PCW


Okna z PCW odgrywają kluczową rolę w powyżej wspomnianych inicjatywach. Przykładowo, 40% zawartości recyklatu w nowych profilach okiennych pozwala na zaoszczędzenie emisji 12 kg CO2 na jednostkę okienną w fazie produkcji. Już dziś okna PCW są wyrobami budowlanymi, będącymi częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że okna PCW poddawane są recyklingowi w kontrolowanych i zamkniętych pętlach, co zapewnia pełną identyfikowalność i ponowne wykorzystanie cennego surowca, jakim jest PCW-U. 

Stare okna służą jako surowiec do produkcji nowych profili. Oceny cyklu życia wykazały, że recykling jest zdecydowanie najlepszą opcją zarządzania zużytymi oknami PCW. W Europie jest obecnie zainstalowanych około 650 milionów okien z PCW. Wymiana okien (obok izolacji i pokryć dachowych) to preferowane działanie w przypadku energooszczędnej renowacji budynków.  Dlatego też w najbliższych latach miliony okien z PCW osiągną koniec swojej żywotności każdego roku. W ten sposób można zidentyfikować istotne synergie dla okien w zakresie obiegu zamkniętego, recyklingu i efektywności energetycznej. 

Fala Renowacji zachęci do demontażu zużytych okien PCW


Okna PCW to produkty o długiej żywotności, która wynosi około 40 lat. Podczas gdy stosowanie stabilizatorów ołowiowych zostało wycofane ponad 15 lat temu, około 80% obecnych zasobów okiennych PCW (430 milionów okien z PCW) nadal zawiera ten dotychczasowy dodatek. Oceny naukowe zlecone przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wykazały, że ołów jest bezpiecznie osadzony w sztywnej matrycy PCW. 

Fala Renowacji zachęci do demontażu starych okien, a zrównoważony rozwój wymaga, aby okna te zostały poddane recyklingowi i ponownie wprowadzone do nowych okien (jako materiał podstawowy, pokryty nowym PCW). Przez ponad 20 lat przemysł profili PCW stworzył odpowiednią sieć recyklingu w zamkniętej pętli, obejmującą możliwości zbiórki i recyklingu w całej Europie. Obecnie 23% materiału PCW wykorzystywanego w europejskich profilach okiennych pochodzi z recyklatu PCW do produkcji okien.

#okna_PVC, #recykling_okien, #EPPA

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Efektywne wietrzenie jesienią i zimą

Efektywne wietrzenie jesienią i zimą

Bakterie i wirusy lubią ciepłe pomieszczenia,...

PAGEN rozpoczyna kampanię reklamową w kanałach tematycznych grupy TVN

PAGEN rozpoczyna kampanię reklamową w kanałach tematycznych grupy TVN

Firma wyemitowała właśnie trzeci film reklamowy z...

SAPA wprowadza na rynek drzwi przesuwne wykonane z niezwykle smukłych profili

SAPA wprowadza na rynek drzwi przesuwne wykonane z niezwykle smukłych profili

Sapa wprowadza obecnie na rynek eleganckie, wysokiej...» Więcej na subportalu Najnowsze wieści z branży