| Wyświetleń:3321

Dni Budownictwa i Architektury 2021 (podsumowanie)

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Dni Budownictwa i Architektury 2021

fot. MTP

Dni Budownictwa i Architektury 2021


Dni Budownictwa i Architektury 2021

fot. MTP

Dni Budownictwa i Architektury 2021

Dni Budownictwa i Architektury 2021

fot. MTP

Dni Budownictwa i Architektury 2021

Dni Budownictwa i Architektury 2021

fot. MTP

Dni Budownictwa i Architektury 2021

Dni Budownictwa i Architektury 2021

fot. MTP

Dni Budownictwa i Architektury 2021

4 dni debat i prezentacji tworzących Dni Budownictwa i Architektury 2021 obejrzało łącznie niemal 2000 osób, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się z nimi ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. 


Organizatorzy nie kryją satysfakcji z dużej frekwencji oraz ilości pozytywnych komentarzy. Aż 96% spośród ankietowanych uczestników forum określiło jego poziom merytoryczny jako BARDZO WYSOKI lub WYSOKI, 87% z nich oceniło całość wydarzenia jako BARDZO DOBRE lub DOBRE. Niemalże 100% osób ankietowanych wyraziło chęć udziału w kolejnych edycjach. Dla bezpośrednich uczestników rynku budowlanego początek lutego obfitował w wiedzę, analizy i inspirujące dyskusje.
 

Branża ma się dobrze


„Inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywy stojące przed budownictwem mieszkaniowym” – tym pozytywnym akcentem rozpoczęło się dwudniowe Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future. Szymon Jungiewicz zwrócił uwagę, że pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku w 2020 roku osiągnęliśmy najlepszy rezultat od lat 70. ubiegłego wieku. I choć pandemia mocno wpłynęła na gospodarkę, to branża budowlana nie odnotowała wielu strat i nie należy bać się nowych inwestycji.

Tegoroczna edycja wydarzenia, zorganizowana przez Grupę MTP, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polski Klaster Budowlany po raz pierwszy w formule on-line, poruszała najważniejsze i najaktualniejsze tematy związane z budownictwem w dobie pandemii oraz perspektywami dla tego sektora gospodarki po COVID-19. W dniach 1-2 lutego paneliści dyskutowali o aktualnej sytuacji rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, o nowych technologiach i rosnącej roli automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w procesach inwestycyjnych. 

Sporo uwagi w dyskusjach poświęcono także nowoczesnej prefabrykacji, jako odpowiedzi na potrzeby i wyzwania stawiane dziś budownictwu. Zaproszeni goście przedstawili również bieżącą sytuację finansową, mechanizmy wsparcia oraz perspektywy rozwoju budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego w Polsce. Prognozowali także, w których segmentach budownictwa infrastrukturalnego będzie istniała największa szansa na wzrost aktywności inwestycyjnej. 

W obecnej sytuacji zaskakujący wydaje się wysoki wskaźnik poziomu optymizmu wśród ekspertów, który wyniósł 65%. Wydaje się, że wynika on z przekonania, że pojawią się nowe, konsekwentnie realizowane inwestycje mające bezpośredni związek z dalszym rozwojem branży. Uczestnicy paneli dyskusyjnych pozytywnie patrzą w przyszłość, choć również ostrzegają, że w najbliższym czasie „możemy zwyciężyć dużą stawkę, albo ponieść wielką klęskę”.

Detal w centrum uwagi


3 lutego odbyło się Forum Designu i Architektury D&A, z udziałem autorytetów z Polski i Europy. Tematem przewodnim Forum było „Sumienie detalu”. Zaproszeni goście podjęli próbę odczarowania detalu i ukazania go w kontekście elementu architektonicznego oraz działań architekta, który tworząc, ma zadanie edukować i pokazywać, że troska o ten wymiar może wiązać się z odpowiedzialnością, myśleniem o relacjach między ludźmi, budynkiem i środowiskiem.

Tim Ingold, profesor antropologii społecznej i dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen, wygłosił prelekcję o detalu jako wymiarze myślenia o współczesności, a Lars Emil Kragh, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Duńskim Stowarzyszeniu Firm Architektonicznych, opowiedział o architekturze w dobie nowych specjalizacji oraz szansach, możliwościach, wyzwaniach, jakie te specjalizacje ze sobą niosą. Zawód architekta przechodzi obecnie transformację. Bogna Świątkowska, w panelu dyskusyjnym zaznaczyła, że choć zmiany są nieobliczalne i nieprzewidywalne, to błędem byłoby o nich nie rozmawiać. Nawet jeśli bardzo się mylimy.

Forum Designu i Architektury D&A odbyło się pod Patronatem Honorowym Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. 

Dekarz zawodem przyszłości


Dni Budownictwa i Architektury zakończyła, 4 lutego, Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Podczas spotkania osób zawodowo związanych z branżą dekarską skupiono się na temacie: „Dekarstwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Edukacja drogą do sukcesu”. Dyskutowano m.in. o koniecznej reaktywacji szkolnictwa zawodowego, o niedoborze wykwalifikowanych pracowników do prac dekarskich, o projektowaniu 3D, a także o promocji dekarstwa z wszystkimi korzyściami, z jakimi się wiąże.

Wyjątkowa BUDMA 


Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowej, 30 edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, która odbędzie się w terminie 23-26 listopada 2021 r. Pragniemy zapewnić, że czas dzielący nas do kolejnej edycji targów wykorzystamy do stworzenia wartościowej i atrakcyjnej przestrzeni do międzynarodowych spotkań biznesowych.

Wydarzenia konferencyjne Dni Budownictwa i Architektury dostępne są w formie retransmisji w oficjalnych kanałach informacyjnych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz: 

» Forum Budownictwa i Architektury BUILD 4 FUTURE


» Forum Designu i Architektury D&A


» Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy


#Build4Future, #MTP, #Poznań, #Budma, #Budma2021

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY