| Wyświetleń:4417

EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą

fot. EPPA

EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą


Firmy członkowskie EPPA są zaniepokojone falą oświadczeń dotyczących siły wyższej ze strony europejskich dostawców surowców, która nie była widziana od 2015 roku.


Masowe problemy w łańcuchu dostaw żywicy PVC stawiają dostawców systemów okiennych PVC pod presją. Logistyka odczuwa nie tylko konsekwencje globalnej pandemii, ale także liczne przypadki siły wyższej, które zostały ogłoszone przez producentów żywicy w ostatnich tygodniach. Jako główny odbiorca żywicy PVC na rynku europejskim, dostawcy systemów okiennych z PVC cierpią z powodu rosnących niedoborów materiału w połączeniu ze wzrostem cen, co wpływa na ich produkcję. Jednocześnie w ostatnich miesiącach wzrasta popyt na produkty budowlane, takie jak okna. 

Niedobór surowców, dodatków i powiązanych towarów powoduje przerwę w zaopatrzeniu i pogarsza ogólną trudną sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią. Jeśli nie uda się zaspokoić popytu na żywicę PVC, producenci profili PVC nie będą mogli kontynuować produkcji zgodnie z planem. Sytuację dodatkowo pogarsza brak importu, w szczególności z USA, jak również z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Jeśli obecna sytuacja się utrzyma, to jej skutki będą odczuwalne również w dalszej części łańcucha dostaw i odbiją się na europejskim rynku okien z PCV. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze negatywne skutki są już widoczne, EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą.

O EPPA


EPPA jest europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z twardego PVC i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską. EPPA pozostaje wspólną platformą dla krajowych działań w zakresie technologii okien z PVC, recyklingu, ochrony środowiska i public relations.

#okna_PVC, #recykling_okien, #systemy_PVC, #EPPA

Zainteresowany? Poproś o ofertę!