ROZWIŃ ⇩ ZWIŃ ⇧
| Wyświetleń:4395

YAWAL: Biznes musi być Eko – Zaczynamy od siebie!

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Biznes musi być Eko – Zaczynamy od siebie!

fot. YAWAL | Biznes musi być Eko – Zaczynamy od siebie!

fStatystyczny Polak zużywa ok. 100-120 litrów wody dziennie, a zasoby wodne w Polsce są na niskim poziomie – niższym niż średnia w Europie. Z danych GUS wynika, że w Polsce nauczyliśmy się oszczędzać wodę i w gospodarstwach domowych zużywamy jej znacznie mniej niż nasi zachodni sąsiedzi. Z większym zużyciem wody mamy jednak do czynienia w przypadku przemysłu. Woda jest jednym z podstawowych mediów, bez których przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogłyby funkcjonować.

Grupa Yawal w swojej strategii na lata 2021–2023 szczególnie koncentruje się na kwestiach ekologii, skupiając się na inicjatywach prośrodowiskowych. Dążąc do dalszej realizacji celu strategii, jakim jest optymalne zużycie zasobów, zarówno w produkcji, jak i w produktach, pracownicy laboratorium Yawal wprowadzają program zmniejszenia zużycia wody w procesach produkcyjnych.

Redukcja zużycia wody do celów technologicznych w Yawal – pracownicy Laboratorium Yawal wprowadzili dwa etapy prac:


1. Zmniejszenie odświeżania wody w płuczce na linii pionowej

Wykonane prace: wieloetapowe sprawdzenie możliwości technologicznych – stopniowe zmniejszanie przepływu wody, analizy chemiczne, dostosowanie wszystkich parametrów kąpieli do zmniejszonego odświeżania.

Linia pionowa zaprojektowana została tylko z jedną płuczką po procesie trawienia (większość linii tego typu posiada 2 płukania). Z tego powodu zostało założone odświeżanie w ilości 5000 l/h. Po około roku czasu pracy na linii pionowej uzyskano odświeżanie na poziomie 2500 l/h. W roku 2022 po konsultacjach między innymi z dostawcami chemii pracownicy laboratorium zdecydowali o sprawdzeniu możliwości stopniowego zmniejszanie przepływu wody. Przepływ został ustalony na poziomie 1500 l/h.

2. Uzdatnienie wody i jej ponowne wykorzystanie w procesie płukania

Obecnie sprawdzane są możliwości technologiczne i Yawal prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się uzdatnianiem wody. Zbierane są oferty oraz wykonywane dodatkowe badania ścieków technologicznych i wody, którą należy odzyskać. Najprawdopodobniej podczyszczalnia ścieków będzie miejscem docelowym, z którego będzie można odzyskać wodę.

Już w tej chwili Yawal zmniejszył zużycie wody na linii o 38%. Grupa szacuje również, że koszty wody i ścieków w tym roku powinny się zmniejszyć o 32%.

#systemyaluminiowe, #drzwialuminiowe, #oknaaluminiowe, #Herby

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY