Raport o rynku okiennym w Europie środkowej

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W drugiej połowie poprzedniego roku (2002) rynek okien w kandydujących do wspólnoty europejskiej krajach (Węgry, Polska, Czechy, Słowacja oraz Słowenia) wykazywał lekki ilościowy spadek (-1,6%). W tym roku natomiast oczekuje się lekkiego wzrostu na poziomie 1,8%. Na rok 2004, Firma Interconnection przewiduje wyraźną poprawę popytu o 4,9%.

Ponownie przyczyną tak złych wyników całościowego rynku okien był rynek polski, który osiągnął w 2002 spadek ilościowy na poziomie -5,9%. Również Słowacja zanotowała ujemny wynik (–0,8%). Natomiast na rynku Słowenii zostało sprzedanych o +2,0% więcej okien niż w roku ubiegłym a w Czechach o +2,9%. Najwyższy wzrost osiągnęły Węgry (+ 4,9%).

Biorąc pod uwagę materiał ram, utrzymuje się dalej stała tendencja na korzyść okien z PCV: Łącznie wyprodukowano 46,4% lub 3,7 milionów jednostek okiennych z PVC. Udział okien drewnianych spadł obecnie do 40% całego rynku, metalowe oraz drewniano-metalowe uzyskały natomiast wspólnie +14,2% udziału w rynku.

W ramach badań pierwotnych do analizy rynku okien przeprowadzone zostały specjalistyczne wywiady z ponad 120-oma dyrektorami i managerami producentów okien, szkła, profili oraz okuć w Europie wschodniej i środkowej. Na podstawie tak zdobytych informacji jakościowych wejście do Unii nie odgrywa już dla większości respondentów tak dużej roli, jak jeszcze przed rokiem, kiedy rozszerzeniu Unii i z tym związanymi inwestycjami przepisywano wręcz uzdrawiającą rynki moc. Obecnie dominują tematy lokalne, jak np. wzrost cen energii oraz państwowe programy dotacji w ramach sanacji starych osiedli i blokowisk. Wejście do Wspólnoty Europejskiej postrzegane jest sceptycznie: W wielu krajach obowiązują ciągle jeszcze niskie stawki podatku VAT (w Polsce np. 7%), które wraz z wejściem do UE zostaną zwiększone do poziomu 22%. Zostaną wprawdzie zastosowane wyjątki dla firm oferujących kompletne usługi (np. sprzedaż okien wraz z montażem), mimo to obawy w tym zakresie są nadal duże.

Rynek okien w Polsce odnotował w 2002 r. po raz trzeci z kolei spadek. Łącznie sprzedano 4,5 Miliona jednostek okiennych, co oznacza spadek o -5,9% w porównaniu z rokiem 2001, a zniesienie dużej ulgi budowlanej wywarło negatywny wpływ na postawę konsumentów. Nawet nowo wprowadzone udogodnienia w zakresie renowacji nie zdołały zamortyzować zmian. Negatywny rozwój na rynku pociągnął za sobą ofiary w postaci niegdyś znaczących firm: Stolbud Gorzów (część dawnej grupy Stolbud) oraz Montostal-Este z Ciągowic. 2003 roku oczekuje się w Polsce dalszego wzrostu kwoty renowacji

W 2002: 60,1%), ale już od 2004 roku powinno ożywić się również nowe budownictwo. Ogólnie prognozuje się wzrost budownictwa wielopiętrowego, przynajmniej dopóki dotychczas ekstremalnie wysokie stopy procentowe nie zbliżą się do poziomu Wspólnoty Europejskiej. Rynek renowacji zdominowany jest przez okna PCV. Wzrastający udział renowacji w rynku ma znamienny wpływ na rozwój udziałów okien z tworzyw sztucznych (2000: 42,6%, 2003f: 45,8%) w stosunku do okien drewnianych, wykorzystywanych raczej w nowym budownictwie.

Rynek słoweński o rocznej produkcji na poziomie 400.000 jednostek okiennych pozostawał w roku 2002 pod silnym wpływem nieciekawej sytuacji na głównych rynkach zbytu słoweńskich okien (Niemcy, Austria, Włochy, Serbia & Montenegro i Chorwacja). Ogólny wzrost wyniósł tylko + 2,0%. Taki wzrost przewiduje się także na przyszły rok.

Inna sytuacja panuje na Węgrzech: bardzo dobre wyniki ubiegłego roku (+8,6%) przyćmił jeszcze wyższy wzrost w roku 2002 na poziomie +9,2%. Powodem takiego dobrego rozwoju jest, podobnie jak i w roku poprzednim, tzw. Plan-Széchenyi. Udział w rynku nowego budownictwa wyniósł 58,9% całego rynku. W zakresie materiałów królowały okna z PCV, (głównie kosztem okien drewnianych) opanowawszy w 2002 r. ponad połowę rynku. Udział okien aluminiowych utrzymuje się na poziomie sprzed roku. Okna mieszane (aluminium-drewno) nie odgrywają na tym rynku znaczącej roli i ograniczają się do grona klientów spośród zamożnych właścicieli domków jednorodzinnych.

Węgierski rynek okien charakteryzuj stosunkowo niski poziom cen. Z tego tez względu nie stanowi rynku zbytu dla firm zagranicznych, z wyjątkiem austriackiego producenta Internorm, który od lat istnieje na tym rynku. Inaczej wygląda sytuacja z półproduktami, których rynek trzymany jest mocno w rękach firm zachodnich.

Czeski rynek okien charakteryzuje się już od dwóch lat (2001 i 2002) wysokim wzrostem o łącznej sumie +15,2%. Istotnym czynnikiem rozwoju tego rynku są wzrastające koszty energii. Zauważalna jest dlatego tendencja zakupu wysokojakościowych produktów.
Na czeskim rynku bardzo aktywne są dwie austriackie firmy: Internorm oraz Finstral, posiadające znaczny udział w całym rynku. Mimo, że w zakresie renowacji licznych obiektów zabytkowych dopuszczane są tylko okna drewniane, liderem na rynku są okna PCV wraz z udziałem na poziomie 49,2%.

Analiza rynku IC-MARKET MONITOR Panel ® OKNA W EUROPIE ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ 2002 jest szczegółową analizą branżową rynku okien w Polsce, Słowacji, Słowenii, Czechach i na Węgrzech. Analiza zawiera dane rynkowe według ilości i wartości w latach 1997- 2002 oraz prognozy na przyszłość do roku 2005f. Poza tym zawiera konkretne dane o utargach i zbycie oraz udziały w rynku 75-ciu wiodących firm w tym regionie. Analiza jest dostępna w firmie InterConnection Consulting Group.


Reklama
Zainteresowany? Poproś o ofertę!