| Wyświetleń:10240

Warto wiedzieć: Powierzchnia czynna oddymiania

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Powierzchnia czynna oddymiania to ważny parametr opisujący skuteczność usuwania dymu przez klapę dymową lub okno. Janusz Kornaj z ALFA-SYSTEM tłumaczy do czego ta wielkość służy i jakie są wymagania polskich norm w tym zakresie.

Powierzchnia czynna oddymiania to wynik mnożenia powierzchni geometrycznej urządzenia oraz współczynnika przepływu, często podawany wprost dla danego typu i wymiaru klapy dymowej. Powierzchnia geometryczna to wielkość powierzchni otworu w klapie dymowej, mierzona w płaszczyźnie montażu do elementów budynku.

Współczynnik przepływu to wartość określająca stosunek przepływu rzeczywistego przez klapę dymową (zmierzonego w określonych warunkach) do przepływu teoretycznego. Skuteczność aerodynamiczna powierzchni oddymiania danego urządzenia oddymiającego przeznaczonego do montażu w ścianie powinna zostać określona przez producenta.


Reklama

Przykładowe wartości współczynników przepływu:

 Rodzaj otworu  Kąt otwarcia  Współczynnik przepływu
 Powierzchnia całkowita otwarta 0,65
 Żaluzje 0,90º 0,65
 Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥60º 0,50
 Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥45º 0,40
 Skrzydła rozwierne lub uchylne ≥30º 0,30

Podany w tabeli kąt otwarcia może być używany z dopuszczalnym odchyleniem ± 5°. Otwory oddymiające Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła, określa wymagania dla oddymiania klatek schodowych.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7,5%. Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1 m² w budynkach niskich i średniowysokich i 1,5 m² w budynkach wysokich.

Polska Norma nie precyzuje również konieczności stosowania napowietrzania klatek schodowych. Rozwiązanie to stosuje się na zasadzie wiedzy technicznej, przyjmując powierzchnię napowietrzania równą 130% powierzchni geometrycznej otworów oddymiających. W wytycznych VdS 2221:2001-08 „Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie”, wymagania w stosunku do otworów oddymiających i napowietrzających są nieco inne. Otwory oddymiające w dachu powinny być sytuowane możliwie jak najbardziej centralnie, w stosunku do podstawy klatki schodowej.

W przypadku klatek z pochylonymi stropami, otwory należy umieszczać w górnej 1/3 stropu. Otwory w dachu powinny mieć geometrycznie wolną powierzchnię wynoszącą co najmniej 5% podstawy przynależnej klatki schodowej, jednak nie mniej niż 1 m² powierzchni geometrycznej. Otwory w ścianie powinny mieć geometrycznie wolną powierzchnię wynoszącą co najmniej 7,5% podstawy przynależnej klatki schodowej, jednak nie mniej niż 1,50 m².

Dolna krawędź otworów w ścianie powinna być na wysokości co najmniej 0,80 m, a górna na wysokości co najmniej 1,80 m powyżej górnego podestu schodów. Spełnienie tych wymagań powinno zapewnić, że dojście do najwyżej położonego pomieszczenia użytkowego nie zostanie zagrożone przez dym.

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Bestsellerowe okna FEN 82 od KRISPOL w czerwcu bez VAT w salonach KRISHOME

Bestsellerowe okna FEN 82 od KRISPOL w czerwcu bez VAT w salonach KRISHOME

Inwestorzy, którzy stają właśnie przed decyzją, na...

Czy branża budowlana wychodzi z kryzysu?

Czy branża budowlana wychodzi z kryzysu?

Wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki,...

AWILUX z nowym centrum tnąco-obróbczym za ponad 5 mln zł

AWILUX z nowym centrum tnąco-obróbczym za ponad 5 mln zł

Awilux Polska, oferujący stolarkę okienno-drzwiową do...

DRUTEX zwiększa zatrudnienie. Producent szuka kilkuset pracowników

DRUTEX zwiększa zatrudnienie. Producent szuka kilkuset pracowników

Sytuacja na rynku pracy nie jest dobra, są jednak i...» Więcej na subportalu okna