| Wyświetleń:1458

Kolbud: Przeglądy konserwacyjne bram i urządzeń przeładunkowych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Awaria skrzydła bramy segmentowej harmonijkowej

fot. Kolbud

Awaria skrzydła bramy segmentowej harmonijkowej


Uszkodzona brama segmentowa

fot. Kolbud

Uszkodzona brama segmentowa

Uszkodzone uszczelnienie bramowe fartuchowe przez dokujący pojazd ciężarowy

fot. Kolbud

Uszkodzone uszczelnienie bramowe fartuchowe przez dokujący pojazd ciężarowy

Bramy przemysłowe, mosty przeładunkowe czy też uszczelnienia bramowe to tylko niektóre urządzenia niezbędne na wyposażeniu większości obiektów przemysłowo-logistycznych oraz magazynowo-produkcyjnych. W procesie załadunku i rozładunku towaru gwarantują sprawną pracę.

Warto uświadomić sobie, jak kłopotliwe, a zarazem kosztowne może być zatrzymanie przepływu towarów w łańcuchu logistycznym czy zastój produkcji z powodu awarii tych urządzeń. Niesprawne bramy czy urządzenia przeładunkowe są również często przyczyną wypadków i kolizji niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.

Aby zapewnić sprawne działanie systemów przeładunkowych i nie dopuścić do sytuacji awaryjnych, konieczne są regularne przeglądy oraz zabiegi konserwacyjne, przeprowadzane przez autoryzowane firmy serwisowe. Cykliczne przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pozwalają zminimalizować ewentualne przestoje, a przede wszystkim zapobiegają nieoczekiwanym awariom. Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania bramy, niewłaściwej konserwacji, samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych – gwarancja producenta traci ważność. Karty gwarancyjne urządzeń oraz instrukcje DTR zawierają wytyczne producenta, co do częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych.

Reklama

Uszkodzenia eksploatacyjne

Obniżanie się jakości bram i urządzeń przeładunkowych spowodowane może być naturalnym procesem zużycia (np. sprężyny równoważące płat bramy, rolki biegowe, olej hydrauliczny w mostach przeładunkowych). Regularne przeglądy przeprowadzane zgodnie z wytycznymi konserwacji, połączone z regulacjami i drobnymi naprawami przywracają produktom właściwe cechy. Po przeprowadzeniu konserwacji użytkownik otrzymuje raport z wykonanych czynności, informacje na temat realnego stanu technicznego urządzeń, konieczności wykonania określonych napraw w trybie pilnym lub w przyszłości. Klient otrzymuje również ofertę naprawy.

Uszkodzenia mechaniczne

Stanowią najczęstszą przyczynę awarii bram i urządzeń przeładunkowych. Uszkodzenia mechaniczne powstają na skutek kolizji (dewastacji urządzenia) przez wózki widłowe czy dokujące samochody ciężarowe. W celu zapewnienia stałego przepływu towarów w łańcuchu logistycznym, należy w jak najkrótszym czasie przystąpić do naprawy uszkodzonych urządzeń, dlatego warto nawiązać współpracę z autoryzowanym serwisem, najlepiej w postaci umowy serwisowej, gwarantującej określony czas reakcji na otrzymane zgłoszenie awarii.

Korzyści z regularnych przeglądów

Podstawowym zadaniem opieki serwisowej jest utrzymywanie urządzeń przemysłowych w sprawności przez cały czas ich eksploatacji. Działania konserwacyjno – serwisowe „przedłużają życie” urządzeniom przemysłowym. Proponuje się kilka form umów – mogą być one zawierane na czas określony, nieokreślony lub też wykonywane w formie usługi jednorazowej. W ramach stałej umowy serwisowej klienci otrzymują bezpośredniego opiekuna serwisowego, czytelne warunki realizacji, szczegółowe raporty, drobne naprawy w cenie umowy serwisowej, całodobowe wsparcie techniczne, a także szkolenia obsługowe.

Przeglądy i konserwacje urządzeń określone przez normy prawne

Dla niektórych urządzeń takich jak drzwi i bramy ppoż, urządzeń transportu bliskiego (UTB) do których zaliczają się również podesty nożycowe, przeglądy i konserwacje zostały ściśle określone przez normy prawne.

W celu zapewnienia prawidłowego działania bram i drzwi przeciwpożarowych użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia bieżących konserwacji bram i drzwi oraz jej podzespołów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3):”Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Do podstawowych czynności konserwacyjnych w przypadku bram przesuwnych ppoż. należą:

 • ogólne sprawdzenie funkcjonalności urządzenia, kontrola pełnego cyklu pracy bramy

 • sprawdzenie mocowania kotew naściennych

 • sprawdzenie mocowania dolnej rolki prowadzącej

 • sprawdzenie funkcjonowania wózków jezdnych

 • oględziny zużycia lin

 • regulacja przeciwciężarów

 • sprawdzenie osprzętu sygnalizacyjno-ostrzegawczego

 • oczyszczenie czujników dymowych

 • sprawdzenie mocowania mechanizmu trzymacza elektromagnetycznego

 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej

 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych

 • kontrola funkcjonalności centrali ppoż.

Urządzenia transportu bliskiego (UTB), do których należą m. in. podesty nożycowe, winny być przed rozpoczęciem eksploatacji zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego oraz rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu).

W zależności od rodzaju podnośnika oraz jego warunków pracy, urządzenia te podlegają regularnym badaniom technicznym, przeprowadzanym przez osoby uprawnione i raportowane w księdze rewizyjnej urządzenia.

Do podstawowych czynności konserwacyjnych dla podestów nożycowych należą:

 • kontrola pełnego cyklu pracy podestu

 • kontrola poziomu oleju, sprawności filtrów olejowych, wymiana oleju hydraulicznego

 • kontrola zużycia przewodów hydraulicznych, dokręcenia złączek hydraulicznych

 • kontrola siłowników

 • kontrola szczelności przyłączy i przewodów hydraulicznych

 • kontrola dokręcenia śrub części głównych

 • sprawdzenie mikrowyłączników

 • smarowanie przegubów i rolek tocznych

 • pomiary elektryczne

Zalecenia producentów

Producenci zalecają przeprowadzanie konserwacji urządzeń minimum raz w roku, dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji lub pracujących w trudnych warunkach pracy (duże zapylenie, wilgoć, ujemne temperatury), konserwacje powinny odbywać się znacznie częściej, przykładowo co 6 miesięcy lub co kwartał.

Częstotliwość przeglądów oraz szczegółowe wytyczne czynności konserwacyjnych są zawarte w dokumentacji technicznej urządzenia. Warto zapamiętać, że przestrzeganie tych zaleceń gwarantuje bezpieczną pracę, znacznie przedłuża żywotność produktów, a co najważniejsze zapewnia bezawaryjną pracę zainstalowanych urządzeń, co ma wymierny wpływ na korzyści finansowe.

Smutna prawda

Przeglądy konserwacyjne urządzeń nadal są traktowane jako zbyteczny wydatek, a zalecenia Producentów w większości przypadków są ignorowane. Dopiero w momencie awarii lub nieszczęśliwego wypadku podejmowane są decyzje o wezwaniu serwisu. Bezpieczeństwo pracy jest jednym z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorstw. Jak podają statystyki, w 2010 r. liczba różnego rodzaju wypadków podczas pracy wyniosła aż 94 tysiące. Aby ograniczyć wypadki i poprawić bezpieczeństwo pracy pracowników, a przy okazji zminimalizować straty przedsiębiorstwa, warto zainwestować w nowoczesne urządzenia i regularnie je konserwować.

autor tekstu: Marketing Kolbud

#

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Somfy podsumowuje targi 4 Design Days

Somfy podsumowuje targi 4 Design Days

Somfy, producent automatyki domowej i rozwiązań smart...

Sieć salonów KRISHOME nagrodzona Laurem Klienta 2019

Sieć salonów KRISHOME nagrodzona Laurem Klienta 2019

Sieć salonów KRISHOME ze swoim nowatorskim podejściem...

Żaluzje fasadowe – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Żaluzje fasadowe – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Zewnętrzne osłony okienne cieszą się dużym...

KRISPOL i NICE POLSKA: KS Toruń może liczyć na nasze wsparcie

KRISPOL i NICE POLSKA: KS Toruń może liczyć na nasze wsparcie

Prawdziwi fani są wierni zawsze, pocieszają po...

Stwórz katalog tkanin Dickson dla swojej strony w kilka kliknięć

Stwórz katalog tkanin Dickson dla swojej strony w kilka kliknięć

Twórz i zmieniaj katalogi online z produktami Dickson®...» Więcej na subportalu osłony, bramy