stanowisko:

Przedstawiciel techniczno-handlowy

Firma:ROMB S.A. (dawniej Metalplast Karo Złotów S. A.)
Treść ogłoszenia:

Zakres odpowiedzialności:

1. Budowanie i rozwijanie dobrych relacji z klientami.

2. Pozyskiwanie nowych klientów.

3. Doradztwo techniczne.

4. Realizowanie strategii handlowej w powierzonym regionie.

5. Organizacja aktywnej sprzedaży.

6. Realizowanie budżetów sprzedaży.

7. Bieżące śledzenie i monitorowanie trendów w branży.

8. Prowadzenie działań z zakresu marketingu, wspierających działania sprzedażowe.

 

Oczekiwania wobec kandydata:

1. Wykształcenie minimum średnie techniczne.

2. Doświadczenie w branży okuciowej/okiennej minimum 6 miesięcy.

3. Prawo jazdy kat B.

4. Bardzo dobre zdolności interpersonalne.

5. Wysoka komunikatywność, inicjatywa i przedsiębiorczość.

6. Zdolności negocjacyjne.    

 

Oferta firmy:

1. Stabilna, ciekawa praca w dynamicznie rozwijającej się firmie.

2. Atrakcyjny i motywujący system wynagradzania.

3. Karta multisport.

4. Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe wraz z opieką medyczną.

5. Możliwość szkoleń i awansu zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Przedstawiciel na adres e-mail:  romb.rekrutacja@grupakety.com

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ROMB S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ROMB S.A.”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ROMB Spółka Akcyjna (Złotów, 77-400, ul. Kujańska 10E; tel.:+48 67 265 04 02), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  • ROMB S.A. ul. Kujańska 10E, 77-400 Złotów,
  • tel. +48 67 265 04 02

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);

7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Czas publikacji:2020-05-14 10:49:28

« powrót