Centrum wyszukiwania

dostawcy, akcesoria
systemy stolarki
akcesoria - okna
akcesoria - drzwi
chemia, konserwacja
usługi
ekstruzja, tłoczenie
frezowanie
zgrzewanie
gięcie łuków
obróbka mechaniczna
laboratoria badawcze
opinie, ekspertyzy
recycling
szkolenia
targi
stowarzyszenia
marketing i public relations
finansowanie
przeciwpożarowe (p.poż)
akcesoria - fasady i ogrody
półprodukt
software, oprogramowanie branżowe
wentylacja
okna
drzwi
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
Certyfikacja okien pasywnych

Certyfikacja okien pasywnych

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
Więcej informacji o firmie MLTB

Certyfikacja okien pasywnych

Każdy producent stolarki okiennej może starać się o dobrowolny certyfikat dla okien spełniających standardy budownictwa pasywnego. Nasze laboratorium wykonuje obliczenia dla połączeń ram okiennych z konstrukcją budynku oraz dla okien prototypowych z zastosowaniem różnych rozwiązań obniżających współczynnik przewodzenia ciepła. Obliczenia wykonywane są zgodnie ze standardem normy PN-EN ISO 10077-2 oraz wytycznymi dla budownictwa pasywnego. Nasze kompetencje w tym zakresie dodatkowo zostały potwierdzone certyfikatami wydanym przez Passivhaus Institut z Darmstadt.

Usługa nie objęta zakresem akredytacji.

Kryteria uzyskania certyfikatu

Certyfikat wydawany  jest na podstawie wykonanych obliczeń przenikalności cieplnej i wyznaczenia współczynnika Uw dla okien, który nie może być większy niż 0.8 W/(m2K). Dodatkowym kryterium są obliczenia  współczynnika przenikalności cieplnej dla okien z uwzględnieniem montażowego mostka liniowego dla okien Uwmotnaż.  Wartość współczynnika przenikalności cieplnej z uwzględnieniem montażu nie może przekroczyć 0.85W/(m2K). Obliczenia są wykonywane dla rozwiązań montażu stolarki w ścianach zaprojektowanych do budowy domów pasywnych. Dane wejściowe uwzględniające przenikalność cieplną szyby zespolonej oraz przewodność cieplną komponentów są ustandaryzowane dla wszystkich rozwiązań, tak aby sztucznie nie polepszać uzyskanych wyników. 
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Inne produkty z tej kategorii

Badania poligonowe współczynnika Ug Badania na budowie wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu  Badania na budowie.Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu Pomiar izolacyjności akustycznej ściany wewnętrznej Pomiar izolacyjności akustycznej stropów Akustyka Budowlana Badania - Wytrzymałość zgrzanych naroży Badania odporności na włamanie Badania kontrolne do ZKP (FPC)

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

Laboratorium Badań OgniowychLABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZELaboratorium Komfortu Wnętrza