Centrum wyszukiwania

dostawcy, akcesoria
systemy stolarki
akcesoria - okna
akcesoria - drzwi
chemia, konserwacja
usługi
przeciwpożarowe (p.poż)
akcesoria - fasady i ogrody
półprodukt
software, oprogramowanie branżowe
wentylacja
okna
drzwi
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
A+W CAD Designer

A+W CAD Designer

A+W Software Polska Sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie A+W

INDYWIDUALNE KSZTAŁTY  

Korzyści:

▪ Łatwe i szybkie sporządzenie złożonych geo- metrii jednostkowych lub standardowych plików szablonów do ponownego użycia w systemach ERP (makra + szablony)

▪ Nieskomplikowana rejestracja i zmiana trudnych geometrii i obróbek (np. odwarstwiania obrzeży lub złożonych wycięć wewnętrznych)

▪ Niewielkie nakłady na szkolenie dzięki narzędziom graficznym i nowoczesnemu interfejsowi  użytkownika

▪ Zastosowanie  niedokładnie  zdygitalizowanych geometrii dzięki opatentowanej metodzie wygładzania  A+W

▪ Szybkie i proste włączenie sporządzonych plików CAD dzięki integracji w bazowych produktach A+W ERP i PPS

▪ Możliwość bezpośredniego sterowania maszyn CNC za pomocą przekazania DXF  

Szczególnym wyzwaniem podczas rejestracji swobodnego kształtu szkła budowlanego jest to, aby szybko i prawidłowo zarejestrować liczne parametry, wykonać prawidłowy technicznie i przejrzysty rysunek i na tej podstawie wygenerować niezawodny kod CNC.


Program A+W CAD Designer umożliwia rejestrację danych szyb bądź konturów, wszelkich obróbek, przejęcie danych CAD klienta i dygitalizację szablonów, np. przy użyciu stołu dyskretyzującego lub oprogramowania Virtual Digitizing.
Na podstawie tych danych A+W CAD Designer generuje kody CNC dla automatów tnących i obrabiarek, np. parametry pozycjonowania, kody szlifowania i instrukcje wiercenia oraz rysunki na potrzeby dokumentacji handlowej i produkcji. Ponadto A+W CAD Designer udostępnia dane dla wewnętrznych systemów optymalizacji A+W.Program dysponuje widokami odnoszącymi się do geometrii i technologii, w których możliwe jest dowolne manipulowa- nie kształtem dla wydruku. W programie A+W CAD Designer możliwe jest zarówno umieszczenie dowolnych elementów tekstowych, jak i szczegółowego widoku małych wycinków, wypełnień powierzchni lub szraf asocjacyjnych.

Techniczna  rejestracja zlecenia
Program A+W CAD Designer może być używany w integracji z systemami ERP A+W. Osoba opracowująca zlecenie, która za pomocą programu A+W Business lub A+W Enterprise rejestruje wymagają- ce szyby modelowe i obróbki, staje się konstruktorem. Nawet, jeśli wymaga to może tylko kilku kliknięć myszką i modyfikacji niektórych danych – wirtualnie produkuje ona całą szybę ze wszystkimi szczegółami technicznymi. Nie musi być przy tym ekspertem w  zakresie  CAD. W zależności od konfiguracji systemu opracowywania zleceń wszystkie często występujące wzory podstawowe (kształ- ty, obróbki, szczebliny ...) są katalogowane lub archiwizowane i udostępniane jako szablony. Jeżeli rejestracja zlecenia wykryje dla aktualnie zarejestrowanego produktu technologiczne odpowiedniki jednego z zapisanych szablonów, wówczas przypisuje mu jego specyfikacje techniczne. Szablon może być wysoce zespoloną konstrukcją wieloelementową. Automatycznie przejmowane są niezbędne zmiany techniczne, jakie wynikają np. z nowego wymiarowania.

Łatwe formowanie  

Korzyści:

▪ Proste i szybkie sporządzenie i zwymiarowanie złożonych konstrukcji szczeblinowych

▪ Niewielkie nakłady na szkolenie dzięki narzędziom graficznym i nowoczesnemu interfejsowi  użytkownika

▪ Możliwość  bezpośredniego  sterowania piły do szczeblin▪ Oszczędność kosztów i czasu dzięki wygenerowaniu i stosowaniu plików szablonów i zintegrowanych układów logicznych do rozdzielania szczeblin (np. takie same pola w świetle lub taki sam rozstaw punktów  wiercenia) 

Łatwe  kształtowanie atrakcyjnych  konstrukcji szczeblinowych 

Oryginalna architektura i indywidualny gust coraz częściej znajdują swój wyraz również w wyszukanych konstrukcjach szczeblinowych. Nagromadzenie konstrukcji specjalnych wymaga zasto- sowania wysoko wydajnego programu konstrukcyjnego, który będzie w stanie natychmiast wygenerować obraz żądanego rozmieszczenia szczeblin na ekranie monitora, na drukarce lub w oryginalnej wielkości przy użyciu plotera.
Z tego względu oprogramowanie A+W CAD Designer dysponuje programem do konstrukcji szczeblinowych z inter­fejsem graficznym, który umożliwia dowolne rozmieszczenie większości powszechnie używanych typów szcze­ blin na szybach prostokątnych lub modelowych.
W jednej konstrukcji użyte mogą być szczebliny o różnych szerokościach, ponadto możliwe jest użycie różnych typów szczeblin w obrębie jednego obrazu  szczeblin.


A+W CAD Designer umożliwia konstrukcje ze szczeblinami prostymi, łukowatymi i pod dowolnym kątem. Obok automatyki do rozdziału szczeblin A+W CAD Designer udostępnia punkty po- mocnicze dla całkowicie dowolnych konstrukcji.Te punkty pomocnicze mogą być tworzone z szeregu operacji geome­ trycznych (np. punkt przecięcia lub odstęp). Ponadto możliwa jest manipulacja pojedynczymi szczeblinami lub też grupami szczeblin w różny sposób.

 

Wszystkie dokumenty produkcyjne dają się dowolnie kształtować i mogą być wyprowadzane na monitorze lub w postaci wydruku. Możliwy jest wybór wyprowadzenia w różnych wielkościach, aż do plotera w skali 1:1. Rysunek zawiera wszystkie istotne informacje dla skrzyżowań szczeblin oraz listę profili do cięcia. 

 
A+W Software Polska Sp. z o.o. Inne produkty z tej kategorii

A+W CANTOR DEALER A+W CANTOR CIM A+W CANTOR Production A+W CANTOR ERP A+W CANTOR Software A+W Sharepoint DMS A+W Discovery A+W Logistics Optimizer A+W Stack Optimizer A+W Rack Optimizer

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

LogiKal® CNCPrefWise | Dane technologiczneKlaes E-controlInteligentne sterowanieKlaes CRMSTOLCAD MOBILEWH OKNAPrefWeb| Konfigurator onlineDEALER MANAGERWH NetFIKABO SOFTWAREKlaes Vario