Kontakt

P.W. OKTIM. R.ZUREK & Z.KULEJEWSKI. SPJ
ul. Rolnicza 11
42-160 Krzepice

tel.: 034 3186850
e-mail: biuro@oktim.pl
tel.: 0603 893825
Fax: 034 03186851