VENTEC S.C.

pakiet medialny

Kontakt

VENTEC S.C.
ul. Jankowicka 23-25
44-200 Rybnik

[mapa]
tel.: 506 078 770
e-mail: ventec@ventec.com.pl
tel.: 504144104
e-mail: biuro@ventec.com.pl
tel.: 511 959 631
Fax: 42 203 13 67

https://www.facebook.com/ventecsc/

Kategorie produktów firmy:

Premiera

2021-04-14

NAWIEWNIK NADOKIENNY

Jaki wpływ na współczynnik przenoszenia ciepła ściany osłonowej z oknem ma montaż nawiewnika?

Montaż nawiewnika w oknie nie jest trudny technicznie do wykonania, zwłaszcza dla autoryzowanych grup montażowych. Jednakże trzeba pamiętać, że to, w jaki sposób zostanie zamontowany nawiewnik ma wpływ na parametry termoizolacyjne okna, a co za tym idzie, na bilans energetyczny całego budynku.

Ciągle udoskonala się metody montażu okien w ścianach, by w możliwie największym stopniu zmniejszyć wpływ liniowego mostka cieplnego po obwodzie ramy okiennej i możliwie najbardziej zredukować wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła λ tego mostka. Firma Ventec postanowiła się skupić na samym sposobie montażu nawiewnika, a uściślając na sposobie wykonania szczelin, oraz ich umiejscowieniu. 

Raport ITB z przeprowadzonych badań w Laboratorium Fizyki Cieplnej jednoznacznie potwierdza efektywność naszej koncepcji montażu nawiewników w ramie okiennej lub jej poszerzeniu. Wykorzystane w tym rozwiązaniu kanały łącznikowe (KL) w znakomitym stopniu poprawiają właściwości termoizolacyjne stolarki okiennej, a cała idea wychodzi naprzeciw nowym wymaganiom od 2021r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn.12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn. zmianami), w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej na poziomie 0,9 W/(m2·K).

więcej informacji tutajpowrót