G-U POLSKA Sp. z o.o.

pakiet medialny

Kontakt

G-U POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznań

[mapa]
tel.: 061 6504000
e-mail: biuro@gupolska.pl
Fax: 061 6504001

https://www.facebook.com/gupolska/

Kategorie produktów firmy:

HS-SPEED Limiter

HS-SPEED Limiter

Przy zamykaniu lub otwieraniu ele­mentów podnoszono-przesuwnych z dużą prędkością pow­staje w fazie przyśpies­zenia energia kinetyczna, którą trudno jest wyhamować. HS-SPEED Limiter ogra­nicza przyśpies­zenie skrzydła i przeciwd­ziała ewen­tualnym szkodom budowlanym i doznaniu obrażeń...

Więcej...
Mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych

Mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych

Dwuczęściowe bolce ryglujące mikrowentylacji są zabezpie­czone w pozycji przewie­trzania, pomies­zczenie jest także chro­nione w trakcie wie­trzenia przed włama­niem. To ofe­ruje tylko mikrowentylacja w oku­ciach podnoszono-przesuwnych: W pozycji przewie­trzania zaryglowane Sprawdzone w klasie WK 2...

Więcej...