Kontakt

Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu
ul. Kaliska 103
99-400 Łowicz

tel.: (46) 837-41-38
e-mail: sib@sib.lowicz.pl
Fax: (46) 837-47-98