Kontakt

Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o.
Kilińskiego 86
22-400 Zamość

tel.: 84 639 34 41 (centrala)
e-mail: sekretariat@futryna.com.pl
e-mail: zapytania@futryna.com.pl
tel.: 84 638 97 85
Fax: 84 639 24 42