Katalog Produktów

rodzaje systemów
okienno-drzwiowe
drzwiowe i witryn
fasadowe
ogrodów zimowych i zadaszeń
ścianek wewnętrznych
przesuwne i harmonijkowe
elewacyjne
inne
okna
drzwi
dostawcy, akcesoria
fasady, ogrody zimowe
osłony, bramy
maszyny, obróbka powierzchni
szkło
montaż

Szukaj:

Szukaj:
aluplast Ideal 8000 - nowy wymiar energooszczędności

aluplast Ideal 8000 - nowy wymiar energooszczędności

ALUPLAST Sp. z o.o.
Więcej informacji o firmie ALUPLAST

Nowy wymiar energooszczędności

Generalnie można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian, których efektem ma być poprawa właściwości cieplnych profili. Pierwsze, „klasyczne” podejście, to głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór. Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania nakierowane na zmiany w konstrukcji profili  i technologii produkcji okien, związane m.in. z eliminowaniem z profili wzmocnień stalowych, negatywnie oddziaływujących na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania szyb, czy wykorzystaniem w produkcji profili materiałów kompozytowych.

Wiele konstrukcji, jeden cel

Tworzenie konstrukcji okiennych o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie tylko moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej. System Ideal 8000 wpisuje się znakomicie w drogę poszukiwania oszczędności energii cieplnej właśnie poprzez zwiększanie głębokości kształtowników i liczby wewnętrznych komór oraz wdrażanie nowych technologii szklenia skrzydeł okiennych. W ramach tego systemu następuje połączenie dwóch różnych dróg zmierzających do ograniczania przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej możliwa jest częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień w skrzydłach na rzecz technologii „bonding inside” polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego.

Podobnie jak wszystkie serie profili Aluplast system Ideal 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania. Właśnie te fakty, jak również zdecydowanie lepsze parametry cieplne zdecydowały o tym, że Ideal 8000 zastąpi wycofywany sukcesywnie do końca bieżącego roku system Ideal 6000.

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje system Ideal 8000 w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. Uzyskanie takich wyników możliwe było dzięki zwiększeniu głębokości zabudowy profili do 85 mm, zwiększeniu do sześciu liczby komór w kształtownikach oraz występowaniu trzech uszczelek.

Seria Ideal 8000 to również przykład synergicznego wykorzystania właściwości profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Poprzez poszerzenie wrębu szybowego (w standardowym wariancie możliwość szklenia pakietami szybowymi o szerokości do 51 mm) istnieje możliwość stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych. W dostępnym w ramach tej serii specjalnym wariancie półzlicowanego skrzydła możliwe jest zastosowanie pakietów szybowych o szerokości do 59 mm.

To właśnie bardzo dobre właściwości cieplne profilu w połączeniu z możliwością stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 59 mm pozwala na przykład na uzyskanie dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K W/m2K współczynnika izolacyjności termicznej wynoszącego Uw=0,76 W/m2K. Potrójny zastaw uszczelek w systemie Ideal 8000 wpływa na poprawę izolacyjności akustycznej okien, jak również ich szczelności, a dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.

Wklejana szyba - dodatkowe korzyści

Podkreślana powyżej wielość wariantów konstrukcyjnych w ramach tego systemu przejawia się również tym, że do dyspozycji mamy dwa warianty skrzydeł dedykowanych do technologii wklejanej szyby „bonding inside”. Jest to hybrydowe rozwiązanie pozwalające, dzięki technologii wklejania szyb, na rezygnację ze stosowania wzmocnień stalowych w skrzydłach. W ramach tych systemów pozostawiono przy tym opcjonalną możliwość stosowania wzmocnień stalowych w skrzydłach, co jest szczególnie istotne w przypadku okien kolorowych oraz konstrukcji o większych gabarytach. Właśnie dzięki technologii wklejanej szyby istnieje możliwość wykonania okien o większych gabarytach niż w przypadku standardowej technologii szklenia (maksymalny gabaryt skrzydła 1100x2400 mm).

Elementem dzięki, któremu skrzydło okienne zyskuje i zachowuje swoje właściwości statyczne, w przypadku braku wzmocnień stalowych, staje się szyba zespolona. Widoczna we wrębie szklenia pod szybą płetwa centrująca wraz z warstwą specjalnego kleju nakładanego na całym obwodzie styku szyby z ramą sprawia, że w każdej chwili wszystkie płaszczyzny szkła znajdują właściwe podparcie, co nie tylko jest zjawiskiem korzystnym dla wyrównywania naprężeń powstających w taflach pakietu, ale również stabilizuje i utrzymuje w dopuszczalnych granicach podatność kształtownika na odkształcenia pod wpływem działania sił powstających na skutek zewnętrznych zjawisk atmosferycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych. Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła, tym samym wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Poprzez równomierne rozłożenie się naprężeń po całym obwodzie okna eliminuje się zjawisko punktowych naprężeń występujących w przypadku stosowania podkładek do szklenia, a tym samym zmniejsza się znacząco ryzyko pęknięć szyb w trakcie transportu. W przypadku stosowania tej technologii zmniejsza się również punktowe naprężenia w narożach, co zmniejsza ich podatność na pękanie. Technologia wklejania szyby „bonding inside” przyczynia się także, dzięki większemu zagłębieniu szyby w profilu skrzydła, do obniżenia wartości liniowego mostka termicznego powstającego na styku szyby z profilem, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wartości współczynnika przenikania ciepła konstrukcji okiennych. Wklejana szyba to również doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, ponieważ wklejona po całym obwodzie szyba nie daje się wypchnąć, co się czasem zdarza w "klasycznych" oknach. Jak pokazuje artykuł Pana Bogdana Wójtowicza na temat okien antywłamaniowych, przyklejenie szyb do profilu jest wręcz warunkiem koniecznym dla uzyskania podwyższonej odporności okien na włamanie.

Technologia i design

Poza technologicznymi właściwościami i parametrami profili serię Ideal 8000 cechuje również ciekawa stylistyka, która pozwala osiągać oryginalne rozwiązania architektoniczne oraz wyrazisty i doskonały w formie design. To linia dla osób ceniących swobodę wyboru, łącząca ze sobą walory estetyczne z wymaganiami technologicznymi. Obok klasycznych profili o wyrazistych konturach mamy do dyspozycji wersję round-line o zaokrąglonych kształtach, jak również też bardzo efektowny wariant skrzydła półzlicowanego o bardzo oryginalnym designie. Dopełnieniem oferty w tym zakresie są nakładki aluminiowe, wprowadzające w nowoczesny i elegancki świat aluminium oraz niczym nieskrępowanej zabawy kolorami, przy zachowaniu przyjaznego ciepła PVC. Poprzez zastosowanie nakładek aluminiowych na zewnętrzne powierzchnie profili można osiągnąć wysokowartościowy wygląd, zwiększoną wytrzymałość oraz różnorodność kolorystyczną lakierowanych profili aluminiowych. To również kolejny element zwiększający sztywność konstrukcji i pozwalający na konstruowanie okien o większych gabarytach (maksymalny gabaryt skrzydła 1050x2500 mm).

Polskie przepisy wciąż jeszcze jako okno energooszczędne traktują prawie każdego okno, które jest obecnie produkowane. Tymczasem firmy chcące skutecznie działać np. na rynkach eksportowych, czy też móc sprostać coraz bardziej wyśrubowanym oczekiwaniom wyedukowanych klientów indywidualnych muszą postawić na kompleksowość rozwiązań i czytelną segmentację swojej oferty. System kształtowników  Ideal 8000 posiada szereg argumentów przemawiających za stosowaniem tych rozwiązań we wszystkich nowych i modernizowanych obiektach budowlanych, w których jednym z podstawowych wymagań inwestora jest ochrona cieplna budynku. Profile charakteryzują się o 40% lepszą izolacyjnością termiczną od standardowo stosowanych obecnie rozwiązań. To rozwiązanie, które poza doskonałymi właściwościami cieplnymi oferuje również szeroki wachlarz różnych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na zaspokojenie zróżnicowanych gustów. ALUPLAST Sp. z o.o. Inne produkty z tej kategorii

aluplast Intertec 85 mm aluplast energeto 5000 view aluplast IDEAL 7000 „powerdur inside“ aluplast Profile renowacyjne- rynek francuski, włoski aluplast ALUSKIN - Nakładki aluminiowe aluplast Ideal 5000 aluplast Okna przesuwne - Mono Rail aluplast energeto foam inside aluplast Ideal 4000 6K

O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Inne produkty z tej kategorii

System tarasowy Twinson TerraceListwy komorowestalowy system drzwiowyKątownikiIMPERIAL SU system okiennySL1700TTSystem TM 102HINC 40 NApolloDecco RenowacjaDECALU 110 STEEL (AMON)S 8000 IQAELLE 80 STHDecco 70 lineMB-SLIMLINE system okien o wąskich profilach