| Wyświetleń:2924

Technologia wklejania szyb w oknach

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Aplikowanie Dow Cornig 2400 na ramie okiennej za pomocą zautomatyzowanego stołu

fot. Dow Corning

Aplikowanie Dow Cornig 2400 na ramie okiennej za pomocą zautomatyzowanego stołu


Dow Corning 2400 aplikowany na skrzydle okna

fot. Dow Corning

Dow Corning 2400 aplikowany na skrzydle okna

Aplikowanie Dow Cornig 2400 na ramie okiennej za pomocą zautomatyzowanego stołu

fot. Dow Corning

Aplikowanie Dow Cornig 2400 na ramie okiennej za pomocą zautomatyzowanego stołu

Światowy rynek produkcji okien od kilku lat zmierza w kierunku poważnych zmian. Producenci okien, wobec ciągle wzrastającego popytu, muszą się mierzyć nie tylko z problemami dotyczącymi ciągłości dostaw surowców – równie ważne stają się wzrastające wymagania dotyczące jakości produktów i ich ciągłego rozwoju technicznego z jednej strony, a presji cenowej i wydajności produkcji z drugiej.

» Nowe trendy

Od lat producenci okien poprawiali parametry izolacyjności termicznej okien w poszukiwaniu oszczędności energii oraz poprawy wydajności energetycznej budynków. Wymagania, co do termiki konstrukcji, spowodowały rozwój wysokiej jakości szkieł miękko powłokowych oraz coraz bardziej powszechne stosowanie szyb zespolonych dwukomorowych (pakietów trzyszybowych). Nowe trendy związane są również z podniesieniem poziomu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników poprzez stosowanie konstrukcji antywłamaniowych, a także powiększenie powierzchni przeziernej okien oraz redukcję hałasu. 

Wysoka izolacyjność termiczna okien staje się powoli standardem, wobec czego zarówno inwestorzy, jak i projektanci oczekują od okien dużo więcej niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Wyraźnym trendem w nowoczesnej architekturze jest symbioza budynku z otaczającym go środowiskiem. Zgodnie z tym trendem obserwujemy „otwarcie pomieszczeń na ogród”, często poprzez stosowanie konstrukcji przeszklonych od podłogi aż po sufit. Konsekwencją tego zjawiska jest dążenie do uzyskania jak największej transparentności okien, a więc zmniejszenie grubości ram, mniej podziałów szkła, stosowanie ruchomych słupków czy też okien przesuwnych. Stosowanie większych przeszkleń, często dwukomorowych, oraz zmniejszanie grubości ram profili stwarza nie lada wyzwanie dla producentów okien – zwłaszcza wykonanych z profili PVC.

Konstrukcja tradycyjnego okna z PVC
1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe, 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 profil ramy

Lepsze okna muszą jednak pozostawać osiągalne dla zwykłego klienta. Dodatkowe koszty nie mogą w całości zostać przeniesione na odbiorcę, a co za tym idzie – sam proces produkcji musi być konkurencyjny poprzez podniesienie jego efektywności, stosowanie zunifikowanych systemów akcesoriów, okuć, komponentów, technologii szklenia i obsadzania szyb (uszczelki, uszczelniacze, kleje).

» Technologia wklejania szyb w konstrukcje okienne

Ewolucja tej technologii, która czerpie swe korzenie z przemysłu samochodowego, gdzie od wielu lat szyby są wklejane w karoserię, może przynieść (w zależności od konkretnego systemu) wiele korzyści:
  • Korzyści dla producenta:
» wzrost produktywności w procesie szklenia okien poprzez redukcję kosztów pracy ludzkiej i skrócenie procesu produkcyjnego;

» redukcja kosztów materiałowych poprzez zmniejszenie wielkości stosowanych profili, wyeliminowanie stosowania wzmocnień stalowych w profilach z PVC;

» projektowanie nowoczesnych okien o większej powierzchni przeziernej i możliwości zdobywania nowych rynków i nowych klientów poszukujących nowatorskich rozwiązań;

» niższe koszty obsługi posprzedażnej związane ze znakomitymi parametrami uszczelniającymi i starzeniowymi szczeliw silikonowych i odpornością na działanie promieniowania UV;

» brak przecieków i przemieszczania się elementów podczas instalacji okna.
  • Korzyści dla użytkownika:
» funkcjonalność okna;

» niższe koszty eksploatacji okien w przypadku szyb wklejanych do ram drewnianych (brak przecieków);

» lepsza estetyka i większa powierzchnia przezierna okien wynikająca z redukcji wielkości zastosowanych profili;

» polepszone parametry redukcji hałasu i odporność na infiltrację wody i wiatru;

» zastosowanie innowacyjnych technologii np. szklenia strukturalnego;

» podniesienie parametrów bezpieczeństwa – konstrukcje antywłamaniowe.
  • Korzyści dla innych dostawców w przemyśle okniarskim:
» producenci profili PVC i aluminium mogą zaoferować innowacyjne systemy okienne i zredukować koszty ich wytworzenia (materiałowe), a równocześnie utrzymać lub zwiększyć rentowność swojej sprzedaży;

» dostawcy i przetwórcy szkła niekiedy muszą dostosować swój proces produkcji do oczekiwań nowych systemów, co może się wiązać z pewnymi inwestycjami, ale równocześnie mają unikalną możliwość stworzenia dodatkowej wartości dodanej poprzez zaoferowanie bardziej przetworzonych produktów: szyb zespolonych ze schodkiem (stepem), szkła bezpiecznego etc.;

» deweloperzy i inwestorzy uzyskują dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii (szklenie strukturalne, konstrukcje wklejane) okiennych na zbliżonym i konkurencyjnym poziomie cenowym.

» Stosowanie klejów silikonowych do „klejenia” okien

Szczeliwa silikonowe są szeroko stosowane w przemyśle budowlanym ze względu na swoje znakomite parametry do uszczelnień pogodoodpornych czy szklenia strukturalnego. Wynika to bezpośrednio z natury polimeru silikonowego, który wykazuje świetne parametry przyczepności do większości materiałów i odporność na warunki pogodowe i działanie promieniowania UV.

W szczególności w klejeniu konstrukcji okiennych i przyklejaniu szyb silikony posiadają następujące zalety, które odróżniają je od alternatywnych technologii opartych na polimerach organicznych, w tym poliuretanów:

» na większości powierzchni, takich jak szkło, U-PVC, drewno i aluminium nie ma konieczności stosowania primerów (środków podkładowych aktywujących powierzchnię);

» przyjazne dla środowiska – niski poziom substancji lotnych (VOC), nie zawierają izocyjanianów, bezkwasowe, neutralne dla środowiska produkty uboczne;

» znakomita odporność na działanie bezpośrednie i pośrednie promieniowania UV;

» kombinacja wysokiego modułu sprężystości i dużej możliwości kompensowania przemieszczeń powoduje, że mogą być stosowane w szkleniu strukturalnym i równocześnie kompensować duże przemieszczenia termiczne różnych materiałów;

» długowieczność – redukcja kosztów eksploatacji szczeliwa;

» redukcja naprężeń pomiędzy szkłem i innymi materiałami;

» łatwość aplikacji przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu, stabilność gęstości produktów typu hot-melt, silikonów jedno i dwuskładnikowych;

» stała gęstość masy niezależna od temperatury i wilgotności pomieszczenia.

» Przykłady stosowania technologii wklejania okien

Pionierem technologii wklejania szyb do konstrukcji okiennych za pomocą szczeliw silikonowych jest firma Dow Corning, która to już na początku lat 90. ub. w. podjęła pierwsze próby wdrożenia tej innowacyjnej technologii w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze próby w Europie zostały przeprowadzone na początku XXI wieku w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii i krajach Beneluxu. Również w Polsce coraz więcej producentów docenia zalety tej technologii i rozpoczyna produkcji tego typu okien.

Obecnie wspólne prace rozwojowe prowadzone są przez Dow Corning i Proventuss z większością dostawców profili PVC i aluminiowych, a także z dostawcami maszyn. Wklejenie szyby zespolonej do ramy okiennej może być (w zależności od systemu okiennego) przeprowadzone na pozycji 1, 2, 4 lub na krawędzi szyby zespolonej, co prezentują poniższe rysunki.


Wklejenie szyby zespolonej na krawędzi do konstrukcji okna
1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe (może być wyeliminowane), 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 – profil ramy, 7 – szczeliwo silikonowe

Wklejona szyba zespolona przestaje pełnić tylko funkcję wypełnienia przestrzeni okiennej, a zaczyna być elementem usztywniającym i stabilizującym całą konstrukcję. Proces produkcyjny może być zautomatyzowany, tak jak ma to miejsce w przemyśle samochodowym. W takim rozwiązaniu systemowym stosuje się więcej szkła kosztem redukcji wymiarów profili. Zespolenie silikonem daje dodatkową ochronę przed włamaniem i innymi mechanicznymi uszkodzeniami. Rozwiązanie jest bardzo innowacyjne i estetyczne, co może stanowić istotny argument dla inwestora.

» Ostatnie osiągnięcia w zakresie technologii uszczelniania i szklenia

Ostatnio zostały opracowane nowe technologie i produkty, które otwierają nowe możliwości w przemyśle okniarskim – w sensie innowacyjności wyglądu, zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego, redukcji kosztów wytwarzania i polepszenia parametrów konstrukcji.

Produkty nowej generacji, takie jak reaktywny hot-melt silikon czy jedno- i dwuskładnikowe masy uszczelniające, wzbudzają z tego względu coraz większe zainteresowanie. W zależności od potrzeb i oczekiwań konkretnego producenta, można dobrać produkty, które umożliwiają osiągnięcie natychmiastowej przyczepności i przyspieszyć proces produkcji lub opracowanie nowoczesnego wyglądu okien.
Wklejenie szyby zespolonej na poz. 1 do konstrukcji okna
1 – szyba zespolona, 2 – uszczelka przyszybowa, 3 – wzmocnienie stalowe (może być wyeliminowane), 4 – profil skrzydła, 5 – podkładka podszybowa, 6 – profil ramy, 7 – szczeliwo silikonowe

» Jednoskładnikowy klej o wysokiej sile wiązania początkowego 

Opracowany przez Dow Corning klej silikonowy DC 776 WB InstantFix charakteryzuje się wysoką siłą wiązania początkowego, dzięki czemu umożliwia natychmiastową manipulację oknem bezpośrednio po wklejeniu. Zaletą jednoskładnikowego kleju oferowanego w foli aluminiowej 600 ml lub kartuszu 310 ml jest niski koszt wdrożenia, ponieważ do aplikacji wymagany jest jedynie standardowy pistolet ręczny lub pneumatyczny. W miarę potrzeb klej DC 776 WB InstantFix może być również dostarczony w hobokach 20l lub beczkach 200 l, tak aby umożliwić elastyczne zwiększenie produkcji okien wklejanych.

DC 776 WB InstantFix posiada wysoką wytrzymałość początkową – nawet 5-krotnie wyższą od standardowych klejów poliuretanowych czy silikonowych.  

Wykres narastania siły wiązania dla  DC 776 WB InstantFix

» Dwuskładnikowy klej silikonowy 

DC 994 Ultra Fast Bonding dwuskładnikowy klej silikonowy został opracowany specjalnie pod kątem zastosowań we wklejaniu pakietów szybowych w profile okienne, gdzie wymagane jest niezwykle szybkie utwardzanie i budowanie adhezji. Ten neutralny, bezwonny klej ma możliwość modyfikacji czasu wiązania silikonu poprzez regulacje stosunku mieszania w zakresie od 1:5 do 1:10 wagowo i tym samym uzyskanie odpowiednio czasu wiązania od 3 do 10 minut. Dodatkową zaletą DC 994 Ultra Fast Bonding jest doskonała i szybka adhezja bez konieczności stosowania podkładów gruntujących do szeregu powierzchni.

» Reaktywny hot-melt silikon

Ostatnio na rynek europejski został wdrożony nowy produkt opatentowany przez Dow Corning – reaktywny hot-melt silikon pod nazwą Dow Corning 2400. Produkt z powodzeniem może być stosowany w zautomatyzowanym procesie produkcji okien za pomocą standardowej pompy do nakładania hot-meltu, przy zastosowaniu automatycznego stołu typu XY lub przy zastosowaniu robota. Produkt stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm chcących zwiększyć wydajność swojej produkcji.
  
» Dow Corning 2400 aplikowany na skrzydle okna

Ten produkt, w przeciwieństwie do tradycyjnych spoiw silikonowych, jest reaktywnym hot-meltem, czyli produktem nakładanym „na gorąco” i dającym natychmiastowe silne połączenie pomiędzy łączonymi powierzchniami. Dzięki takiemu zachowaniu okno może być poddane kolejnym operacjom, zapakowane i przygotowane do wysyłki w kilka sekund po naniesieniu szczeliwa i dociśnięciu szyby zespolonej. Wszystkie następne operacje odbywają się bez ryzyka utraty integralności całego elementu.

Długa trwałość produktu, czas obrabialności i parametry wulkanizacji produktu umożliwiają dużą elastyczność produkcyjną i eliminują straty materiałowe w porównaniu do tradycyjnej technologii szklenia okien. Technologia zastosowania Dow Corning 2400 jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Produkt po naniesieniu i całkowitej wulkanizacji wykazuje wszystkie cechy szczeliwa silikonowego. Jest elastomerem zapewniającym znakomitą ochronę przed UV i warunkami pogodowymi.

Dow Corning® 2400 silikon jest całkowicie bezbarwny (przeźroczysty) i może być stosowany do dowolnych systemów okiennych (U-PVC, drewno, aluminium), w których szyba zespolona jest wstawiana w tradycyjny profil ramy i pozostaje podparta, ale jego zastosowanie umożliwia wyeliminowanie wzmacniających profili stalowych lub „pocienienie” profili z drewna.

Dostępność nowo opracowanych technologii opartych o „mokre szklenie” za pomocą silikonów – szybkowiążących i dających natychmiastową przyczepność – umożliwia producentom okien i drzwi obcowanie z zaawansowanymi rozwiązaniami inżynieryjnymi i zaawansowanymi technologiami.   
  
Proventuss oferuje szeroko zakrojone doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia technologii klejenia okien:

» konsultacje i doradztwo
» kalkulacje i obliczenia
» badania przyczepności i kompatybilności
» pomoc we wdrożeniu systemu i doborze maszyn oraz sprzętu
» szkolenia, demonstracje i pokazy

Możliwe jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, polepszanie oferowanych produktów i oferowanie najwyższej jakości okien wobec stale wzrastającej presji redukcji kosztów i wzrastających wymagań klientów. Zwłaszcza w sytuacji wzrastających kosztów pracy ludzkiej i trudności w pozyskaniu wykwalifikowanego personelu opisane rozwiązania mogą być jedyną drogą zapewniającą sprawne funkcjonowanie i zachowanie pozycji konkurencyjnej na rynku.

Autor: Krzysztof Nadzieja, Business Development Manager w Proventuss Polska

#wklejanie_szyb, #szyby_zespolone, #uszczelnianie_szyb, #szklenie

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY

Strona główna | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Proventuss Polska Sp. z o.o.

01-249 Warszawa
Flisa 4
tel.: +48 22 122 85 40
tel.: +48 22 122 85 41 – 45
Fax: +48 22 122 85 44
e-mail: biuro@proventuss.eu
http://www.proventuss.euNowoczesny budynek w centrum Kielc z przeszkleniami Effect Glass

Nowoczesny budynek w centrum Kielc z przeszkleniami Effect Glass

Effect Glass S.A. wyprodukował 800 m² szyb zespolonych...

Wymagania termiczne dla okien – o czym należy pamiętać?

Wymagania termiczne dla okien – o czym należy pamiętać?

Wybierając okna, warto pamiętać nie tylko o...

Polver wprowadza aplikację mobilną

Polver wprowadza aplikację mobilną

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i...

4500 metrów kwadratowych relaksu

4500 metrów kwadratowych relaksu

Ekskluzywny górski kurort Feuerberg, dzięki...» Więcej na subportalu szkło
ii