Ciepła ramka – o czym mowa?

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Obecnie do produkcji szyb, ze względów na niską cenę, w dalszym ciągu wykorzystuje się elementy z aluminium, lecz coraz częściej materiał ten zastępuje się tworzywem.

fot. ProfiLine

Obecnie do produkcji szyb, ze względów na niską cenę, w dalszym ciągu wykorzystuje się elementy z aluminium, lecz coraz częściej materiał ten zastępuje się tworzywem.


Ramka dystansowa to element konstrukcyjny, który łączy ze sobą dwie lub trzy pojedyncze szyby w szczelny, zamknięty pakiet, zwany szybą zespoloną. Od wielu lat podstawowym materiałem, z którego wykonuje się ramki dystansowe, jest aluminium, czyli materiał o wysokiej przewodności cieplnej. Więcej o tym jakże ważnym elemencie szyby opowiadają eksperci z firmy ProfiLine.


Technika okienna to dziedzina, w której przekazywana wiedza i doświadczenie znajduje potwierdzenie w obliczeniach lub badaniach. Do tej pory ramka dystansowa kojarzona była przede wszystkim z metalicznie połyskującym elementem znajdującym się między taflami szkła szyby zespolonej. 

Zmiany na rynku produkcji szkła budowlanego zaczęły być widoczne w momencie zastąpienia szkła ciągnionego szkłem walcowanym typu float. W późniejszym czasie do powszechnego użytku weszły szkła miękkopowłokowe i niskoemisyjne, zaś przestrzeń między szybami wypełniano już mieszaninami gazów szlachetnych i powietrza. Komponentem służącym do łączenia powierzchni szkła w pakiecie szyby zespolonej, zapewniającym właściwą odległość pomiędzy nimi, są właśnie „ramki dystansowe”, wykonywane głównie z aluminium. Połączenie wszystkich nowoczesnych technologii produkcji szyb zespolonych doprowadziło do znacznego obniżenia wartości współczynnika przenikania ciepła z Ug = 2,9 W/m²K dla szyby pojedynczej do Ug = 0,5 W/m²K dla pakietu 3 szybowego. 

Narastająca tendencja do tworzenia konstrukcji okiennych maksymalnie ograniczających straty energii oraz stały rozwój technologii produkcji kształtowników okiennych doprowadziły do momentu, w którym najsłabszych ogniwem nowoczesnych okien stała się strefa brzegowa szyby zespolonej oraz jej styku z profilami okiennymi. Powodem powstania tzw. mostka cieplnego w tym obszarze oraz zwiększonego przepływu energii od ciepłej szyby wewnętrznej w kierunku zimnej szyby zewnętrznej była wysoka przewodność cieplna aluminium stosowanego do produkcji ramek dystansowych. Konieczne zatem stało się opracowanie procesu produkcji szyb zespolonych z ramkami dystansowymi wykonanymi z materiałów o niższej przewodności cieplnej niż aluminium – tak powstała „ciepła ramka”.

Obecnie do produkcji szyb, ze względów na niską cenę, w dalszym ciągu wykorzystuje się elementy z aluminium, lecz coraz częściej materiał ten zastępuje się tworzywem, która ma znacznie niższą przenikalność cieplną.

#profile_dystansowe, #szyby_zespolone, #

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Szyby, które dają prąd – ewolucja energetyczna dzięki kropkom kwantowym

Szyby, które dają prąd – ewolucja energetyczna dzięki kropkom kwantowym

Wyobraźmy sobie, że już za kilka lat nasze rachunki za...

Od XXS do XXL: Wydajność na całej linii

Od XXS do XXL: Wydajność na całej linii

Szyby zespolone XXL są wymagającym rynkiem rozwoju,...

Fotoniczna szyba zespolona od ML System z patentem

Fotoniczna szyba zespolona od ML System z patentem

Spółka ML System otrzymała patent na wynalazek pod...

Duże przeszklenia – trend nowoczesnego budownictwa

Duże przeszklenia – trend nowoczesnego budownictwa

Duże przeszklenia, oprócz tego, że piękne, zamieniły...

SWISSPACER Air z Aprobatą Techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)

SWISSPACER Air z Aprobatą Techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)

Od października 2018 roku membrana SWISSPACER Air robi...» Więcej na subportalu szkło