Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

W 2007 r. rozpoczęły się działania w kierunku stworzenia Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych. Zaczęło się 10 maja 2007r. od spotkania w Sierosławiu pod Poznaniem przedstawicieli firm zainteresowanych tą ideą. Przedstawiono czytelne założenia koncepcji:

Cele Stowarzyszenia:

 1. Wdrożenie wymagań normy PN-EN 1279 w zakładach małych i średnich metodą integracyjną,
 2. Wykonanie Wstępnego Badania Typu (zgodnie z PN-EN 1279: 5 pkt 5.2.2) przez Wyznaczonego jednego i tego samego upoważnionego Przedstawiciela producenta (uważanego zgodnie z definicją ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r za producenta),
 3. Konsekwentne utrzymywanie i przestrzeganie wymagań normy PN-EN 1279 (nadzór nad Zakładową Kontrolą Produkcji) w toku ciągłej pracy zakładów,
 4. Wykonywanie badań okresowych przewidzianych przez normę na wspólnym sprzęcie badawczym (zgodnie z ustalonym przez Przedstawiciela harmonogramem),
 5. Złożenie deklaracji CE i znakowanie wyrobów.
Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych założyło Sp. z o.o., w której każdy należący do Stowarzyszenia producent ma swoje udziały cząstkowe. Zarząd spółki tworzą właściciele firm, od których wyszła inicjatywa założenia stowarzyszenia - Andrzej Woźniak (Insoglas), Stanisław Pietrzak (Szkło-Bud Płock) oraz przedstawiciel producentów Marek Banowski.
Cele podstawowe Stowarzyszenia to działalność na rzecz podnoszenia jakości produkcji i tym samym podnoszenia jakości produktu, reprezentacja członków przed organami kontroli zewnętrznej, działalność szkoleniowa i doradcza (podnoszenie kwalifikacji pracowników), działalność marketingowa (promowanie sprzedaży produktów wysokiej jakości, np. szyb dwukomorowych), pozyskiwanie środków unijnych na realizację celów Stowarzyszenia,a także wprowadzenie branżowego znaku jakości. Do tego wspólne wykonywanie badań produktów, udostępnianie członkom Stowarzyszenia wyników badań niezbędnych do prowadzenia produkcji, współpraca z dostawcami dla uzyskania i podtrzymania optymalnych relacji handlowych. Odpowiednio wysokie standardy jakościowe dla produkcji szyb zespolonych umożliwią zakładom należącym do Stowarzyszenia złożenie deklaracji CE oraz przygotowanie się do uzyskania znaku jakości ISICQ, który jest przyznawany przez Instytut Szkła i Ceramiki. Posiadanie znaku ISICQ daje firmą wiele nowych możliwości, np. produkcję szyb zespolonych pod marką GLASMAX firmy Guardian, dzięki czemu zakłady należące do Stowarzyszenia będą lepiej przygotowane do spełnienia nieustannie rosnących wymagań rynku.
Obecnie w stowarzyszeniu znalazło się 27 zakładów:
 1. AB-GLASS Warszawa;
 2. ALMONT Suchy Las pod Poznaniem;
 3. ALU-CONST Oborniki Wlkp.;
 4. GLASPO;
 5. GLASS-TEAM Warszawa;
 6. KRYSZTAŁ Nowy Sącz;
 7. WALKO Oborniki Wlkp;
 8. RESS GLASS Rzeszów;
 9. SPEC-GLASS Szczecin;
 10. SZKŁOBUD Płock;
 11. SZKŁOBUD Poznań;
 12. TERMOIZOL Elbląg;
 13. VITRON Bydgoszcz;
 14. REZAL Łódź;
 15. ELGLASS Chełm;
 16. ERA SZKŁO Żnin;
 17. GLAS-BUD Lublin;
 18. GLASS-ZAM Zamość;
 19. HSO Mariola Rozmarynowska Chodzież;
 20. KOMFORT GLASS Koszalin;
 21. MS GLASS Łódź;
 22. RESOVIA-GLASS Rzeszów;
 23. SZKłO-TERM Gostyń;
 24. SZKLARBUD Grudziądz;
 25. TECH-GLASS Ostrów Wlkp;
 26. VITROBUD Opole;
 27. ZAKŁAD SZKLARSKI Łukniewski Olsztyn.

Lista zakładów chcących przystąpić do Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych jest cały czas otwarta. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić zarówno zakłady producentów szyb zespolonych, jak i firmy kooperujące (dostawcy, klienci) związani z branżą - słowem wszyscy, dla których ważne jest utrzymywanie wysokiej jakości produktów szklanych.

Reklama

kontakty:
Marek Banowski - tel. 515 109969 marekban@op.pl
Andrzej Woźniak (Insoglas) -tel. 061 8162919 andrzej@insoglas.pl

Zainteresowany? Poproś o ofertę!