Obliczanie parametrów szkła i szyb zespolonych

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Jak zaprojektować okno, aby zapewnić dobre doświetlenie wnętrz, izolację cieplną i ochronę przed słońcem? Na to pytanie udzieli odpowiedzi Szymon Piróg, ekspert z Pilkington.

Dobre doświetlenie wnętrz, izolacyjność cieplna i ochrona przed słońcem to oczekiwania stawiane wobec nowoczesnych okien. Dobór odpowiedniego przeszklenia do konkretnego zastosowania wymaga znajomości parametrów oraz dobrej orientacji w ofercie producentów szkła. Aby zapewnić użytkownikom optymalny komfort oraz zastosować produkt zgodny z wymaganiami prawnymi, projektant okna powinien jednocześnie operować kilkoma współczynnikami dotyczącymi szkła. Podstawowe parametry, na jakie należy zwrócić uwagę dobierając szkło, to:
  • Ug – współczynnik przenikania ciepła dla szyby
  • Lt – przepuszczalność światła 
  • g – całkowita przepuszczalność energii słonecznej
Izolacyjność cieplna szyby definiowana jest za pomocą współczynnika Ug. Obowiązujące prawo nie reguluje, jakim współczynnikiem przenikania ciepła powinna charakteryzować się sama szyba. Istnieją natomiast przepisy określające maksymalny współczynnik dla całego okna (szyby + ramy okiennej). Według „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” współczynnik dla okna nie powinien być większy niż Umax = 1,8 W/m²K. Rynkowym standardem są szyby o współczynniku U = 1,1 W/m²K. Parametr taki uzyskuje się w szybie zespolonej przy zastosowaniu powłoki niskoemisyjnej oraz przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej argonem (standardowo szerokość ramki dystansowej między szybami to 16 mm). 

Jeżeli celem projektanta jest uzyskanie współczynnika Ug poniżej 1,0 W/m²K, konieczne będzie zastosowanie szyby zespolonej dwukomorowej, w której skład wchodzą dwie szyby z powłokami niskoemisyjnymi. Taka szyba przy wypełnieniu argonem może osiągnąć współczynnik Ug = 0,6 W/m²K. Stosując najlepsze na rynku powłoki, jak np. Pilkington Optitherm™ S1 – można uzyskać parametr Ug = 0,5 Wm²K lub nawet Ug = 0,4 W/m²K (przy wypełnieniu szyby kryptonem). Parametr U dla całego okna możemy również obniżyć stosując ciepłe ramki dystansowe z tworzywa sztucznego. Starając się poprawić współczynnik przenikania ciepła, trzeba mieć na uwadze pozostałe parametry, równie istotne z punktu widzenia użytkowników budynków mówi Szymon Piróg, doradca techniczny w Pilkington Polska. 

Ważnym parametrem dotyczącym szyb jest przepuszczalność światła, która określa, ile światła widzialnego wpada do pomieszczenia. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym pomieszczenie będzie lepiej doświetlone. W szybach dwukomorowych przepuszczalność światła będzie mniejsza niż w standardowych szybach jednokomorowych, przez co (przy niewielkich rozmiarach) szyby takie mogą być odbierane jako ciemniejsze. 

Przy tak dobrych parametrach cieplnych jak Ug = 0,5 W/m²K warto projektować większe powierzchnie przeszklone, aby zapewnić optymalne doświetlenie wnętrza. Można też zastosować szkło ze specjalną powłoką, taką jak np. Pilkington Optitherm™ GS, która w szybie dwukomorowej zapewnia dobrą izolacyjność cieplną a jednocześnie wysoką przepuszczalność światławyjaśnia Szymon Piróg.Reklama


Projektując duże przeszklenia, oprócz dobrych właściwości cieplnych oraz przepuszczalności światła, należy wziąć pod uwagę bardzo ważny parametr „g” lub inaczej „współczynnik słoneczny” (ang. solar factor). Jest to całkowita przepuszczalność energii słonecznej – współczynnik, który podpowiada nam, czy w okresie letnim pomieszczenie będzie się mocno nagrzewać. Aby zapewnić odpowiedni komfort w pomieszczeniu i ograniczyć koszty klimatyzacji, konieczne jest stosowanie szkła przeciwsłonecznego. Parametr „g” również pojawia się we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu, według którego projektanci dobierając szkło powinni stosować się do zapisu: gc= fc*gG < 0,5, gdzie fc to współczynnik korekcyjny, a gG to właśnie parametr „g” podawany przez producentów szkła.>

Najlepszym sposobem, aby spełnić to wymaganie, jest zastosowanie wysokoselektywnego szkła przeciwsłonecznego, takiego jak np. Pilkington Suncool™. Szkło tego typu zapewnia bardzo dobrą izolacyjność cieplną oraz optymalną równowagę pomiędzy parametrami Lt i g. Szkło wysokoselektywne gwarantuje dobre doświetlenie wnętrza jednocześnie zatrzymując energię słoneczną, która powoduje nadmierne nagrzewanie się pomieszczenia. Aby ułatwić projektantom wybór optymalnego rozwiązania, zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz z oczekiwaniami klienta, Pilkington Polska udostępnia na swojej stronie internetowej program Pilkington_Spectrum służący do obliczania parametrów szkła i szyb zespolonych. Narzędzie pozwala projektować różne konfiguracje szyb zespolonych i szybko obliczyć istotne parametry – wypowiada się Szymon Piróg. 
#

Strona główna | O firmie | Oferta | Publikacje | Sieć sprzedaży - kontakt | Praca

Pilkington IGP Sp. z o.o.

02-675 Warszawa
ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 22 548 75 00
Fax: 22 548 75 22
e-mail: pilkington@pl.nsg.com
http://www.pilkington.plRealizacja PRESS GLASS: Royal Papworth Hospital – nowy projekt w Cambridge

Realizacja PRESS GLASS: Royal Papworth Hospital – nowy projekt w Cambridge

Cambridge Biomedical Campus ma ambicję stać się jednym...

Kompletne linie do produkcji szyb zespolonych marki TENON

Kompletne linie do produkcji szyb zespolonych marki TENON

TENON został założony w roku 1988 w Chinach i od...

Amplus poszerza asortyment matowych folii szronionych

Amplus poszerza asortyment matowych folii szronionych

Coraz bardziej popularne stają się folie matowe z tzw....

Międzykulturowy Pilkington

Międzykulturowy Pilkington

Michel Knepper z Niemiec, Chihab-Dine Ben Taya z Maroka i...» Więcej na subportalu szkło