Błędy, których można uniknąć przy wyborze okien do domu

Zainteresowany? Poproś o ofertę!

Projektując budynek, należy zastanowić się, jakie mamy oczekiwania wobec okien ze względu na funkcję, którą mają pełnić. Niestety bardzo często parametry okna sprowadza się do Uw, czyli izolacyjności cieplnej, a to nie wszystko. Zazwyczaj zastosowanie pakietu szybowego jednego rodzaju w całym budynku to błąd bez względu na to, czy budujemy dom tradycyjny, czy niskoenergetyczny. 


Pierwszym parametrem okna, który bierzemy pod uwagę, jest właśnie jego izolacyjność cieplna, czyli parametr Uw. Na jego wartość wpływa Ug, czyli współczynnik przenikalności cieplnej pakietu szybowego (w tym duże znaczenie ma rodzaj użytej ramki międzyszybowej) oraz Uf, czyli współczynnik przenikalności cieplnej ramy okiennej. Oczywiście należy pamiętać, że okno zachowa swoje właściwości jedynie pod warunkiem prawidłowego montażu. Im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym lepsza izolacja cieplna.

W celu polepszenia parametrów na szybach stosuje się powłoki niskoemisyjne. Poprawiają one izolacyjność na skutek ograniczenia zjawiska promieniowania, dzięki nim promieniowanie cieplne jest odbijane do pomieszczenia, co pozwala na redukcję strat ciepła. Wadą ich stosowania często staje się niska przepuszczalność światła. 

Najlepszą powłoką obecnie dostępną na rynku jest powłoka niskoemisyjna ECLAZ nakładana próżniowo oraz utwardzana laserem. Szkło ECLAZ stosowane w pakietach szybowych jest odpowiedzią na wyzwanie połączenia najwyższych parametrów termoizolacyjności z wysoką przepuszczalnością światła – mówi Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass Polska. 


Czy zapewnienie energooszczędności i komfortu cieplnego jednocześnie jest możliwe?


Dzięki zastosowaniu ECLAZ, okna z szybami dwukomorowymi umożliwiają uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (g = 71%), co zapewnia zarówno energooszczędność, jak i komfort cieplny w miesiącach zimowych. 

ECLAZ może być łatwo stosowany dla uzyskania najwyższych parametrów termoizolacyjności okna. Pozwala uzyskać najwyższy poziom izolacyjności pakietu dwuszybowego wyrażonego wartością Ug 1,0 W/(m²K). Szkło ECLAZ idealnie nadaje się także do użytku w pakietach trzyszybowych, głównie w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Może osiągnąć wartość Ug = 0,5 W/ (m²K), przy najwyższym poziomie zysków cieplnych dostępnym na rynku (do 60%) – dodaje Monika Naczeńska z Saint-Gobain Building Glass Polska.


Jaka część ze światła padającego na okno ostatecznie dociera do pomieszczenia?


W budynkach komfortowych dużą uwagę przywiązuje się do prawidłowego naświetlenia pomieszczeń naturalnym światłem słonecznym. Parametr, który określa, ile światła widzialnego przedostaje się przez okno do pomieszczenia to LT, czyli transmisja światła wyrażana w %. Oczywiście, im więcej światła przedostanie się przez okno, tym lepiej. W nowoczesnych zespoleniach trzyszybowych pożądane jest, aby parametr ten wynosił min. 77%. Możliwe jest uzyskanie nawet 79%, czyli tyle samo, co w zespoleniach dwuszybowych. 

Szkło ECLAZ to rozwiązanie, które przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów energetycznych i właściwości termoizolacyjnych zapewnia dostęp do światła naturalnego na poziomie oferowanym przez zespolenia dwuszybowe (LT 77%). Zastosowanie szkła ECLAZ w pakietach szybowych pozwala na zachowanie neutralności transmisji i odbicia światła. Niweluje także efekt lustra. Dzięki swoim właściwościom ECLAZ jest porównywalny ze zwiększeniem powierzchni okna o 8%. Oznacza to większą elastyczność podczas projektowania okien po stronie północnej i wschodniej, gdzie istnieje potrzeba doświetlenia wnętrz. Można tu uniknąć wzrostu kosztów ogrzewania, dzięki wysokiej wydajności energetycznej.

Czy okna muszą być absolutnie szczelne?


Szczelne okna to konieczność. Oznacza to, że szczelność musi być zgodna z obowiązującymi normami. Zwykle okna są wyposażone w możliwość rozszczelnienia, tzw. mikrowentylację. W zależności od funkcji, jaką okno będzie pełniło, możliwość rozszczelnienia jest wskazana lub nie. 

Dla przykładu budynek niskoenergetyczny musi być szczelny na poziomie powodującym maksymalną wymianę objętości powietrza 0,6, czyli 60% na godzinę przy różnicy ciśnień 50 Pa. Za kontrolę wymiany powietrza w budynku niskoenergetycznym odpowiada wentylacja mechaniczna. Stosując takie rozwiązanie, zagrożenie nadmiernym zawilgoceniem lub pogorszenie jakości powietrza nie występuje – dodaje Piotr Wereski z Multi Comfort Saint-Gobain.


Ważne jest, aby pamiętać, że montaż okien bez dodatkowego zabezpieczenia złącza okiennego odpowiednimi taśmami nie zapewni szczelności powietrznej ściany zewnętrznej. Zespolenia szyb są obecnie najlepszym sposobem na uzyskanie przeszkleń spełniających potrzeby nowoczesnych budynków. Planując budowę domu, warto wiedzieć jakie rozwiązania przyniosą nam najwięcej korzyści.

#szyby_zespolone, #przeszklenia

Zainteresowany? Poproś o ofertę!Castellana 77 – ekologiczny budynek z podwójną fasadą ze szkła Guardian

Castellana 77 – ekologiczny budynek z podwójną fasadą ze szkła Guardian

W finansowym centrum Madrytu znajduje się budynek...

Firma W. Schmitz – specjaliści od innowacji dla przemysłu szkła izolacyjnego

Firma W. Schmitz – specjaliści od innowacji dla przemysłu szkła izolacyjnego

Od wielu lat firma W. Schmitz Kunststofftechnik GmbH...

Znak jakości RAL dla ramek dystansowych Super Spacer®

Znak jakości RAL dla ramek dystansowych Super Spacer®

Edgetech Europe GmbH z powodzeniem poddała wymagającemu...

Wpływ ramki dystansowej w szybie zespolonej na ogólne zapotrzebowanie energetyczne budynków

Wpływ ramki dystansowej w szybie zespolonej na ogólne zapotrzebowanie energetyczne budynków

Niezależny Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt po...» Więcej na subportalu szkło